Specjalne stypendia dla dzieci

Rząd zdecydował o podwyżce emerytur oraz o przyznaniu specjalnych dodatków dla dzieci.

Jak już wcześniej zapowiadano, od 1 lipca wzrosną cypryjskie emerytury. Rząd zdecydował, że podwyżka wyniesie średnio 4,3% i obejmie około 165000 beneficjentów.

Na posiedzeniu zdecydowano także o przyznaniu specjalnych zasiłków.

Gospodarstwa domowe z dziećmi poniżej 18 roku życia, których roczny dochód w zeszłym roku wyniósł do 10000 euro, otrzyma jednorazową stypendium w wysokości 150€ na dziecko poniżej 18 roku życia natomiast te z dochodem rocznym dochodem od 10 000 do 19 500 EUR otrzymają jednorazową pomoc na dziecko poniżej 18 lat w wysokości 120€.

W przypadku gospodarstw domowych o dochodzie pomiędzy 19 500 a 29 000 euro z trojgiem lub więcej dzieci, rodzice otrzymają 100 euro na trzecie, i każde kolejne dziecko w wieku do 18 lat, natomiast w przypadku dochodu od 29 000 do 39 000 euro z trojgiem lub więcej dzieci otrzymają 80 euro na trzecie i każde kolejne dziecko poniżej 18 roku życia.

Rodziny, których dochód wynosi od 39 000 do 49 000 euro i mają troje lub więcej dzieci otrzymają jednorazowy zasiłek w wysokości 60 euro na trzecie i każde kolejne dziecko w wieku do 18 lat.

Osoby otrzymujące minimalny gwarantowany dochód lub świadczenia publiczne, które nie mają na utrzymaniu osób poniżej 18 roku życia otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 100€ na każdego beneficjenta, 50€ na współmałżonka i 25€ na każde dziecko. 

Państwo dofinansuje również opiekę dzienną nad niemowlętami w wieku do czterech lat, dofinansowując opłaty i wyżywienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Program obejmie dofinansowanie na pokrycie 80% opłat i posiłków od 100 do 350€ miesięcznie na dziecko i zostanie uruchomiony we wrześniu.

Pieniądze zostaną przekazane automatycznie na udostępnione wcześniej konta bankowe najpóźniej do końca czerwca.

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading