fbpx

Kto otrzyma urlop specjalny na opiekę nad dziećmi

Jak informuje Ministerstwo Pracy, niektórym grupom osób zostanie przyznany urlop specjalny.

 1. Co to jest „urlop specjalny”?
  • „Urlop specjalny” dotyczy rodziców, którzy pracują zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym i jest przyznawany na opiekę nad dziećmi w wieku do 15 lat (do trzeciej klasy gimnazjum) oraz z powodu zawieszenia uczęszczania do szkoły, publicznej i prywatnej, oraz przedszkoli.
  • rodzice osób niepełnosprawnych, niezależnie od ich wieku, są uprawnieni do specjalnego urlopu, pod warunkiem że nie przysługuje im zasiłek wychowawczy.
 2. Jak długo obowiązuje „urlop specjalny” i jaki procent wynagrodzenia obejmuje?
  • „Urlop specjalny” może obecnie trwać do 4 tygodni i nie obejmuje dni ustawowo wolnych od pracy. Zostanie przyznany rodzicowi z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości do 2 500 € (brutto) w następujący sposób:
   • Za pierwsze 1000€ wynagrodzenia rodzica wypłacany jest dodatek „za specjalny urlop” w wysokości 60% wynagrodzenia,
   • za kolejne 1000€ jego wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości 40%.
  • w przypadku rodzin niepełnych stawka wypłaty świadczenia za równoważne przedziały wynagrodzenia wynosi odpowiednio 70% i 50%.
  • Okres obowiązywania zasiłku „Urlop specjalny” upływa 30 kwietnia 2020 r.
 3. Jakie są warunki przyznania „urlopu specjalnego”?
  • „Urlop specjalny” przysługuje rodzicowi z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości do 2 500 EUR (brutto). Rodzic z wynagrodzeniem przekraczającym 2 500 EUR (brutto) nie jest uprawniony do „urlopu specjalnego”.
  • „Urlop specjalny” zostanie przyznany jednemu z dwojga rodziców, a jeśli jedno z rodziców otrzyma wspomniany urlop, drugie nie może otrzymać odpowiedniego urlopu w tym samym czasie. Ponadto, jeśli jedno z rodziców pracuje / otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych / uczestniczy w planie zawieszenia pracy, a drugie nie, pracujący rodzic nie jest do niego uprawniony, chyba że rodzic, który nie pracuje, sam został zarażony wirusem lub przebywa w szpitalu lub jest osobą niepełnosprawną lub osobą poddaną obowiązkowej kwarantannie.
  • urlop zostanie przyznany, jeżeli charakter pracy pracowników nie pozwala na telepracę lub pracę w domu lub pozwala na pracę w elastycznych godzinach pracy i jeżeli nie ma pomocy zewnętrznej. 
  • „Urlop specjalny” zostaje przyznany w porozumieniu z pracodawcą na wniosek pracownika
 4. Czy pracodawca wypłaci / uzupełni pozostały dodatek za urlop specjalny?
  • Urlop specjalny zapewnia rodzicowi wynagrodzenie w wysokości do 2 500 EUR (brutto) w następujący sposób:
   • za pierwsze 1000 EUR wynagrodzenia rodzica wypłacany jest dodatek z tytułu urlopu specjalnego w wysokości 60% wynagrodzenia
   • za kolejne EUR 1000 jego wynagrodzenia, dodatek w wysokości 40% zostanie wypłacony. 
   • W przypadku samotnych rodziców stawka wypłaty świadczenia wzrasta odpowiednio do 70% i 50%.
  • Pracodawca nie zapłaci / nie uzupełni żadnej innej kwoty.
  • pracownicy mają prawo do korzystania z corocznego urlopu.
 5. Czy specjalny okres urlopu powinien być ciągły ?
  • Urlop specjalny będzie przyznawany na okres do 4 tygodni i może być uzyskany w sposób ciągły lub częściowy, po konsultacji z pracodawcą. Rodzic musi złożyć osobny wniosek o każdy okres, w którym chce uzyskać specjalny urlop.
 6. Czy mogę skorzystać ze specjalnego urlopu dla małżonka / rodzica w szczególnie wrażliwej grupie (np. w ciąży)?
  • Urlop specjalny przysługuje wyłącznie na opiekę nad dziećmi w wieku do 15 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych urlop specjalny jest przyznawany niezależnie od wieku dziecka.
  • Jeśli nie ma opieki nad rodzicem / małżonkiem w grupie podatnej na zagrożenia określonej przez Ministerstwo Zdrowia, można złożyć wniosek, który zostanie rozpatrzony na podstawie jego szczególnych cech – ta sama procedura będzie miała zastosowanie w przypadkach, gdy małżonek pracownika jest w ciąży.
 7. Czy specjalny urlop przysługuje tylko dla pełnoetatowych pracowników?
  • Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze godzin oraz pracownicy zmianowi mają prawo do specjalnego urlopu. 
  • pracownicy pracujący w sektorze prywatnym i szerszym sektorze publicznym (w tym pracownicy organizacji pozarządowych) są uprawnieni do specjalnego urlopu. 
  • osoby prowadzące działalność na własny rachunek nie są do tego uprawnione.


Bardzo prosimy traktować powyższy tekst jedynie informacyjnie – wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy znajdują się na stronach Ministerstwa Pracy Republiki Cypryjskiej.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!