Cypryjski emeryt ma klawe życie

Cypryjscy emeryci otrzymują 83,6% swoich dotychczasowych zarobków – tak wynika z badań.

Cypr należy do dziesięciu krajów z najlepszymi emeryturami – tak twierdzi niezależny doradca finansowy Simon Lister próbuje porównać emerytury brytyjskie z emeryturami na świecie.

Zgodnie z ustaleniami eksperta, globalna średnia kwoty otrzymywanej na emeryturze, w porównaniu z dochodem przedemerytalnym, wynosi 59,8%. Na dziewiątym miejscu znajduje się Cypr, gdzie szacuje się, że emerytury stanowią 83,6% dochodów uzyskiwanych przez obywateli przed przejściem na emeryturę.


Zdaniem eksperta, jeżeli zarabialiście do tej pory 1000€, Wasza emerytura wyniesie około 830€.


Na pierwszym miejscu z największym odsetkiem przeciętnego dochodu przedemerytalnego, jaki należy przekazać na emeryturę, są Indie (94,3%), zapewniające utrzymanie standardu życia pracowników po przejściu na emeryturę. Na drugim miejscu są Włochy (92,8%), które dostarczają najlepsze dane emerytalne w Europie, oferując 92,8% dochodu przedemerytalnego. Na trzecim miejscu jest Turcja (92%), na czwartym Bułgaria (91,1%), a na piątym Luksemburg (90%).

W przeciwieństwie do tego, najniższy procent dochodu przedemerytalnego w momencie przejścia na emeryturę jest w Meksyku, wynoszący zaledwie 23,6%. Na kolejnych miejscach plasują się Republika Południowej Afryki (27,9%), Wielka Brytania (28,5%) i Litwa (29,7%).

Oczywiście przy wstępnym obliczaniu Waszej emerytury powinniście brać pod uwagę nie tylko ostatnie zarobki, ale także długość odprowadzania składek i ich wielkość. Pokazanie w tak bardzo uproszczony sposób sprawy emerytury jest bardzo mylące i do raportu nie powinniście zbytnio przywiązywać wagi.

Chociaż wstępne wyliczenia już macie…


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading