Podróż z dzieckiem na Cypr

Z dzieckiem za granicę? Podróżujesz sam? Na Cyprze potrzebna jest zgoda obojga rodziców.

Kilka dni temu Redakcja otrzymała list w sprawie incydentu podczas odprawy paszportowej w Pafos, skąd wylatywał nadawca listu z dwoma synami (12 i 15 lat).

Nasz bohater wraz z żoną i synami są rezydentami Republiki Cyprysjkiej, a obywatelami RP.

Straż graniczna na lotnisku poprosiła o zgodę drugiego rodzica, ponieważ matka dzieci nie uczestniczyła w podróży. Poproszono o pisemną zgodę matki na podróż dzieci za granicę. Skończyło się na wielkiej awanturze i kilku telefonach do matki. 

Ojciec dziecka zamierza złożyć oficjalną skargę w tej sprawie. Uważa że jest to kompletny brak inteligencji i pełna głupota cypryjskich urzędników, mogą one skutecznie zniechęcić turystów do przylotu na tą piękna wyspę. 

Czy mogli by państwo dokonać jakiejś interwencji,  zapytania w tej sprawie w odpowiednim urzędzie? Przeprowadzić śledztwo czemu tak jest? – napisał czytelnik

Otóż takie są na Cyprze wymogi i nie są to informacje tajne mające nas zaskoczyć przy przekraczaniu granicy. Dostęne są na przykład na stronie Ambasady Republiki Cypryjskiej w Warszawie. 

Dziecko nie wyleci za granicą tylko z jednym z rodziców bez zgody drugiego, który ma prawo współdecydowania o jego istotnych sprawach. Stanowi to naruszenie prawa, chyba że zezwolenia w tym zakresie udzielił organ władzy opiekuńczej (najczęściej sąd).

Do wyjazdu dziecka za granicę jest potrzebna zgoda obojga rodziców, chyba że jeden z rodziców został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej albo władza ta została zawieszona lub ograniczona w tym zakresie.

Niestety w tym wypadku nie mają także zastosowania polskie przepisy zgodnie z którymi do samego wydania dokumentu podróży potrzebna jest zgoda obojga rodziców (opiekunów) – na Cyprze polskie przepisy nie obowiązują.

Jeżeli więc wybieracie się sami z dzieckiem na Cypr – lepiej, na wszelki wypadek, takową zgodę posiadać.

Wprawdzie nie każdy strażnik graniczny o nią poprosi, lepiej jednak dmuchać na zimne.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading