fbpx

Polacy w cypryjskim wojsku

Jeden z naszych czytelników zadał nam interesujące pytanie nawiązujące do wyroku cypryjskiego sądu (pisaliśmy o nim tutaj) a bezpośrednio łączące się z sytuacją polskich obywateli mieszkających na Cyprze. Mieszkający od wielu lat na Cyprze Polak zastanawia się, czy po otrzymaniu cypryjskiego obywatelstwa jego dzieci, które będą miały podwójne obywatelstwo polskie i cypryjskie będą musiały odbyć służbę wojskową.

Odpowiedź na to pytanie nie była prosta. Wszakże polski kodeks karny w artykule 141 § 1 mówi wyraźnie (Dz.U.2016.0.1137 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.):

Kto, będąc obywatelem polskim, przyjmuje bez zgody właściwego organu obowiązki wojskowe w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

O jaką zgodę chodzi? Chodzi o zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministra Obrony Narodowej (w przypadku żołnierzy zawodowych). Zgoda taka jest udzielana na podstawie złożonego i opłaconego wniosku ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. Nr 68, poz. 438) – wzór wniosku znajdziecie tutaj.

A co jeśli taki wniosek nie zostanie złożony?

Zgodnie z polskim prawem i przepisami kodeksu karnego o których pisaliśmy wcześniej, możecie być ścigani przez prokuraturę. Czemu napisaliśmy możecie? Bo ten sam artykuł 141 kodeksu karnego w § 3 mówi:

Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1 obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa, jeżeli zamieszkuje na jego terytorium i pełni tam służbę wojskową.

Niestety, polskie prawo jest w tej kwestii zagmatwane. Z jednej strony prokuratura może wobec Was lub Waszych dzieci wszcząć postępowanie karne w myśl art. 141 § 1 kk, ale wystarczy abyście powołali się na artykuł 141 § 3 kk dokumentując posiadanie obywatelstwa cypryjskiego aby takie postępowanie zostało umorzone.

Reasumując i odpowiadając wprost na pytanie naszego czytelnika – Pana dzieci mogą zostać powołane do odbycia służby wojskowej na Cyprze i nie będą za to karane w Polsce.

 


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!