Apel do rządu w sprawie czynszów

Studenci z Proodeftiki domagają się zmiany ustawodawstwa i nałożenia pułapów czynszów

W komunikacie wydanym w środę Proodeftiki napisał, że problem wysokich cen czynszów utrzymuje się od lat, ale w tym roku znacznie się pogorszył ze względu na inflację.

Niedobory mieszkań dla studentów na cypryjskich uniwersytetach publicznych i rosnąca populacja studentów pozwoliły właścicielom na pobieranie wysokich czynszów.

Proodeftiki od lat przedstawiał konkretne propozycje rozwiązania tego problemu, ale niestety zawsze sprzeciwiał się brakowi politycznego rozwiązania tego problemu przez rząd.

W swoim ogłoszeniu ruch zadeklarował, że jest u boku każdego ucznia przechodzącego tę gehennę. Wezwał również rząd do zaoferowania studentom wsparcia finansowego i podjęcia wszelkich niezbędnych środków „w celu zmniejszenia ciężaru nękającego studentów kwestią zakwaterowania”.

Proodeftiki zaproponowało trzy środki mające na celu zmniejszenie obciążenia uczniów. Chciał, aby budżet pomocy studenckiej został zwiększony o co najmniej 12 mln euro, powiększenia beneficjentów i zwiększenia wypłacanych stypendiów.

Ponadto domagał się przyspieszenia drugiego etapu budowy akademików na Uniwersytecie Cypryjskim, który oferował czynsze poniżej wartości rynkowej.

Niestety problem bardzo wysokich czynszów dotyczy nie tylko studentów ale także wszystkich mieszkańców wyspy.

W ciągu ostatnich kilku lat czynsze za wynajem mieszkań skoczyły kilkukrotnie w górę – a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec podwyżek.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading