Student ma studiować!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponowało ustawę mającą na celu dalsze ograniczenie „fałszywych studentów”

Ustawa przewiduje również karę do 250000€ i 15 lat więzienia dla agencji lub osób, które pomagają obcokrajowcom w uzyskaniu wjazdu na Cypr pod fałszywym pretekstem podjęcia studiów wyższych – gdy ich prawdziwym zamiarem jest praca lub inne czynności, takie jak „pozorowane małżeństwa”. Właściciele i dyrektorzy kolegiów byliby również odpowiedzialni za zgłaszanie uczniów, którzy „zanikają” – na przykład systematycznie nie przychodzą na zajęcia lub całkowicie rezygnują – w ciągu 30 dni.


Wiele osób z całego świata ubiega się o studia na Cyprze i uzyskuje wizy studenckie, które gwarantują łatwy dostęp do Europy


W ciągu ostatniego roku rząd przeprowadził liczne kontrole, aby przeciwdziałać wzrostowi liczby studentów przybywających na Cypr rzekomo w celu podjęcia studiów, ale ostatecznie ubiegających się o azyl.

Zahamowanie wizowe wprowadzone przez rząd miało na celu ograniczenie liczby cudzoziemców, którzy mogliby być zapisani na każdą uczelnię, co spotkało się z protestami niektórych uczelni. Stowarzyszenie prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego stwierdziło , że utracono miliony – uczelnie zwróciły już setki tysięcy euro studentom, którzy opłacili swoje czesne.

Wnioski o azyl z tych krajów będą uznawane za oczywiście bezzasadne i odrzucane w trybie przyspieszonym, chyba że dana osoba przedstawi konkretny dowód, że rzeczywiście jest zagrożona w swoim kraju pochodzenia. Wstępna lista 21 „bezpiecznych” krajów, która może być okresowo zmieniana, przedstawia się następująco: Albania, Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Ghana, Indie, Bangladesz, Pakistan, Sri Lanka, Wietnam , Filipiny, Nepal, Maroko, Algieria, Tunezja, Senegal, Gambia, Egipt i Nigeria.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading