Więcej pracowników spoza UE

Minister zezwolił aby 50% pracowników pochodziło z krajów trzecich

Zwiększono do 50% odsetek pracowników zagranicznych, których firma może zatrudnić, jeśli nie może znaleźć pracowników lokalnychi stosuje układy zbiorowe. Przewiduje to m.in. przyjęta dziś przez Radę Ministrów nowa zaktualizowana polityka zatrudniania personelu zagranicznego, którą przedstawił minister pracy i ubezpieczeń społecznych Kyriakos Kousios.

W wypowiedziach po posiedzeniu rządu Kousios powiedział, że po latach wdrażania strategii zatrudniania cudzoziemskiej siły roboczej zidentyfikowano wypaczenia i słabości i uznano za konieczne jej aktualizację w celu zapewnienia zagranicznej siły roboczej dla biznesu. Priorytetem na rynku pracy pozostają pracownicy cypryjscy i wspólnotowi i zaznaczył, że do tej pory nastąpiła względna liberalizacja w sektorze rolnym i hodowlanym. Z

Firmy mogą obecnie zatrudniać do 30% swojej siły roboczej z pracownikami zagranicznymi. Obecnie utrzymuje się na poziomie 30%, jednak gdy firma zastosuje branżowy lub zakładowy układ zbiorowy, będzie mogła zatrudniać do 50% swoich pracowników z zagranicy, ale zawsze pod warunkiem, że nie będzie mogła znaleźć lokalnej lub społecznościowej siły roboczej.

Zgodnie z nową strategią żaden przedsiębiorca-pracodawca nie może zatrudniać pracowników zagranicznych na warunkach innych niż te, na których pracują osoby w odpowiednich sektorach biznesu, aby zapewnić równe traktowanie.

Odpowiadając na pytanie, Kousios powiedział, że nowa polityka obowiązuje od dzisiaj i zaznaczył, że w lutym Minister Spraw Wewnętrznych wydał rozporządzenie, zgodnie z europejską polityką pracy, na podstawie którego osoby ubiegające się o azyl nie będą mogły być zatrudniane przed zatwierdzeniem zezwolenia.

Podsumowując: jeżeli firma nie znajdzie pracowników „lokalnych” będzie mogła zatrudniać osoby z krajów trzecich. Ich maksymalny odsetek wyniesie 50% jeżeli zawarty w niej jest układ zbiorowy, jeżeli go nie ma odsetek wynosi 30%.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading