Prawie co trzeci pracownik to imigrant

Liczba imigrantów zatrudnionych na Cyprze w 2021 r. wyniosła 180344, co odpowiada 28,8%całkowitej siły roboczej Cypru

Według Cystat 37,7 proc. imigrantów przeniosło się na Cypr w celach zarobkowych, 27,7 proc. przeniosło się z powodów rodzinnych, 6 proc. w celu uzyskania azylu, a 9,8 proc. z innych powodów. Imigranci stanowili mniej więcej jedną trzecią, czyli 33,3% całkowitej liczby bezrobotnych na Cyprze.

Większość zatrudnionych imigrantów, tj. 78,1 proc., pracowała w sektorze usług, następnie 20,5 proc. w przemyśle i 1,4 proc. w rolnictwie.

W podziale na płeć, wśród imigrantów płci męskiej 62,3 proc. pracowało w usługach, 35,8 proc. w przemyśle i 1,9 proc. w rolnictwie. Zdecydowana większość imigrantek, bo 93,7 proc., pracowała w usługach, 5,4 proc. w przemyśle i 0,9 proc. w rolnictwie.

Robotnicy niewykwalifikowani stanowili 28,5% ogółu imigranckiej siły roboczej, pracownicy usług i sprzedawcy 16,6%, robotnicy wykwalifikowani i inni specjaliści 13,8%, a rzemieślnicy 13,4%.

Jeśli chodzi o status zatrudnienia, 67,6 proc. imigrantów było zatrudnionych (74,4 proc. mężczyzn i 62 proc. kobiet), 6,4 proc. było zarejestrowanych jako bezrobotni (7,7 proc. mężczyzn, 5,4 proc. kobiet), a 26 proc. nieaktywnych (17,9 proc. mężczyzn i 32,6 proc. kobiet).

Jeśli chodzi o czas trwania bezrobocia, 46,1 proc. ogółu było bezrobotnych krócej niż 6 miesięcy, 22 proc. przez okres od 6 do 11 miesięcy, a 31,9 proc. przez okres 12 miesięcy i dłużej.

Śmiało więc można powiedzieć, że co trzecia pracująca osoba na Cyprze nie jest Cypryjczykiem.

Ciekawe czy urząd statystyczny potrafi odpowiedzieć na pytanie ilu na Cyprze jest Polaków.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!