W szkołach jest za gorąco!

Pokowidowe wyniki badań jakości powietrza w szkołach. Czy faktycznie rady Ministerstwa Zdrowia były pomocne?

Badania dotyczące jakości powietrza w salach lekcyjnych w szkołach podstawowych dowodzą, że temperatura w nich przekraczają zalecany maksymalny limit przez większość dni w roku.  Ostatnie badanie przeprowadzone przez Politechnikę Cypryjską (Tepak) wykazało również, że w jednej trzeciej pomiarów pyłu zawieszonego w salach lekcyjnych wartość przekroczyła zalecany limit.

Badaniem objęto łącznie 42 szkoły podstawowe ze wszystkich dzielnic, aby ocenić jakość powietrza w salach lekcyjnych od maja do lipca.

Za pomocą kwestionariuszy zebrano charakterystykę szkoły/klasy, a specjalne czujniki mierzyły poziomy parametrów środowiskowych, które oceniano przez 24 lub 48 godzin na zewnątrz i wewnątrz (dwie klasy na szkołę) w publicznych szkołach podstawowych na gęsto zaludnionych obszarach.

Badanie przeprowadzono między majem a lipcem 2021 r., kiedy w szkołach obowiązywały specjalne protokoły Covid-19.

Potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć dynamiczną interakcję parametrów środowiskowych w połączeniu ze wskaźnikami zdrowotnymi lub zapobiegającymi przenoszeniu przenoszenia wirusów i drobnoustrojów w środowisku szkolnym w pomieszczeniach, biorąc pod uwagę zarówno polityki reagujące na klimat, jak i protokoły zdrowotne – zauważył zespół badawczy. .

Wyniki pokazały, że w okresie pobierania próbek naturalna wentylacja sal lekcyjnych z otwartymi oknami i drzwiami w godzinach zajęć pomogła w utrzymaniu wskaźnika wentylacji (CO2) na akceptowalnym poziomie.

Wykazano jednak, że „przez większość dnia szkolnego (85 %) temperatura powietrza w salach lekcyjnych przekraczała zalecany maksymalny limit (27 stopni).”

Jeśli chodzi o obecność pyłu zawieszonego w powietrzu, zauważono, że jedna trzecia pomiarów PM2,5 w salach lekcyjnych przekroczyła zalecane 15 µg/m3.

Zespół badawczy poinformował, że wentylatory były zainstalowane w 90% sal lekcyjnych i średnio 45-63% wszystkich wentylatorów w klasach działało.

Klimatyzacja była obecna w 11% sal lekcyjnych, ale średnie zużycie w ciągu dnia szkolnego było prawie zerowe (0-0,1 %).

Poinformowano również, że ponad połowa klas (55%) miała dwoje drzwi, a 86-91% drzwi w klasach było otwartych przez cały dzień szkolny.

Średnia liczba otwartych okien w klasach w ciągu dnia szkolnego wynosiła cztery.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading