Umowy nadal brak….

Hotelarze nadal nie mogą dogadać się ze związkami w sprawie układów zbiorowych

Aktualnie obowiązujący układ zbiorowy dla pracowników hoteli przestanie obowiązywać na koniec roku. Niestety, hotelarze nadal nie kwapią się do tego aby zasiąść do rozmów w sprawie wypracowania nowych zasad.

Ministerstwo zaproponowało, aby aktualnie obowiązujący układ zbiorowy przedłużyć na kolejny rok. Co ciekawe, związki zawodowe już na taką propozycję wyraziły zgodę – wszyscy czekają teraz na decyzję stowarzyszeń hotelarzy.

Konsultacje obu stron przed Ministerstwem Pracy rozpoczęły się po prezentacjach i skargach związków zawodowych pracowników hotelowych PEO i SEK (SYXKA – PEO i OUXEKA SEK) o naruszenie układu zbiorowego zawartego w 2019 roku. oceniając sprawę jako szczególnie poważną i jako jeden z powodów, dla których zawód przestał być atrakcyjny. 

Związki skarżyły się m.in. na nieprzyznanie w kilku przypadkach podwyżek przewidzianych w wygasającej z końcem 2022 r. umowie, głównie ze względu na problemy wywołane pandemią.. Problemy, które na pewnym etapie w 2020 roku skłoniły hotelarzy do zaproponowania zawieszenia tego, co zostało uzgodnione w umowie.

W kontekście kontaktów we wszystkich sprawach Departament Stosunków Pracy złożył kilka dni temu propozycję mediacji w celu „rozwiązania sporu pracowniczego o przyznanie podwyżek na lata 2020, 2021 i 2022”. W kontekście rozstrzygnięcia sporu proponuje się również przedłużenie dotychczasowej umowy o kolejny rok, tj. do końca 2023 roku, z przyznaniem nowej podwyżki na 2023 rok.

W szczególności propozycja wymienia cztery punkty rozstrzygnięcia sporu:

  • W latach 2020 i 2021 ryczałt (obliczany według procentu przewidzianego w umowie o przedłużeniu układu zbiorowego)
  • Od 1.01.2022 r. podwyżka o 2%.
  • Od 1.01.2023 przyznać 2,5% wzrost dla wszystkich pracowników. W przypadkach, gdy procentowa podwyżka określona w układzie zbiorowym została przyznana na rok 2020 i/lub 2021, pracodawca zapłaci stawkę podwyżki w wysokości 1,5% (niezależnie od wypłaty ryczałtu).
  • Okres obowiązywania Układu Zbiorowego ulega przedłużeniu do dnia 31.12.2023 r.

Jeśli propozycja zostanie odrzucona przez pracodawców, oczekuje się, że wraz z wygaśnięciem dotychczasowej umowy, pod koniec 2022 roku, obie strony złożą wnioski o jej przedłużenie.

Hotelarzom marzy się zapewne odejście od układów zbiorowych i zawieranie umów jak ze zwykłymi pracownikami.

Tylko czy takie rozwiązanie będzie dla nich korzystne skoro już teraz nie mogą znaleźć pracowników?


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!