Nowe wytyczne dla siłowni

Koniec z nielegalnymi siłowniami – powstają nowe przepisy

Tworzone są nowe przepisy mające na celu rozprawienie się z nielegalnymi siłowniami i niewykwalifikowanym personelem siłowni.

Przepisy zaproponowane przez Cypryjskie Stowarzyszenie Sportowe (KOA) mają na celu doprecyzowanie wymogów dotyczących uzyskania wymaganych licencji przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, surowsze kary dla osób, które działają bez nich, a także umożliwienie stowarzyszeniu ścigania podejrzanych przestępców.

Zaproponowano je po tym, jak w 2023 r. na Cyprze zarejestrowano zaledwie 58 siłowni, co oznacza spadek w porównaniu z liczbą 189 w roku poprzednim.

Proponowana ustawa dotycząca rejestracji trenerów opiera się na obowiązującym prawodawstwie.

Obecnie trenerzy siłowni muszą posiadać dyplom uniwersytecki lub równoważne kwalifikacje w dziedzinie wychowania fizycznego oraz być obywatelami Republiki Cypryjskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej mającego stałe miejsce zamieszkania na Cyprze.

Proponowana ustawa określałaby minimalne kwalifikacje dla każdego sportu i dyscypliny indywidualnie.

Zgodnie z propozycjami dotyczącymi sal gimnastycznych, wszystkie budynki przeznaczone na sale gimnastyczne będą musiały posiadać odpowiedni budynek i posiadać atesty właściwych służb sanitarnych, straży pożarnej oraz przejść kontrolę bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Ponadto kompletny katalog całego sprzętu i personelu, w tym wszystkie ich odpowiednie kwalifikacje. Będą także musieli być ubezpieczeni.

Zgodnie z planami lokale będą mogły ubiegać się o zezwolenia tymczasowe do czasu przeprowadzenia odpowiednich kontroli. Licencje stałe będą odnawiane co trzy lata.

Zgodnie z projektowanymi przepisami kary za wykroczenia również będą surowsze.

Obecnie karą za prowadzenie nielegalnego treningu na siłowni jest grzywna w wysokości 854 euro i maksymalna kara pozbawienia wolności do dwunastu miesięcy. Liczba ta została ustalona w 1995 r., a związane z nią prawo pozostało niezmienione od czasu, gdy ta pozornie arbitralna liczba przypomina kaca z czasów funta cypryjskiego.

KOA uważa tę karę za niewystarczający środek odstraszający, zwłaszcza biorąc pod uwagę poziom dochodów siłowni zarówno z m.in. składek członkowskich, jak i sprzedaży suplementów diety. Chce, aby kara dla osób prowadzących nielicencjonowane siłownie wzrosła do 20 000 euro, podczas gdy nielicencjonowani trenerzy powinni zostać ukarani grzywną po 10 000 euro każdy. Ponadto twierdzą, że osoby prowadzące siłownie bez licencjonowanych trenerów również powinny zostać ukarane grzywną w wysokości 20 000 euro.

Ponadto KOA chce mieć prawo wstępu do obiektów, w tym do budynków mieszkalnych, co do których ma uzasadnione podstawy sądzić, że mogą pełnić funkcję siłowni, aby zapewnić, że pomieszczenia te nie będą działać nielegalnie jako siłownie.

Stowarzyszenie chce również mieć prawo żądać od pracowników siłowni przedstawienia na żądanie swoich kwalifikacji podczas inspekcji, a także mieć prawo wymagać od każdej osoby, co do której mają uzasadnione powody sądzić, że może posiadać informacje na temat siłowni nie posiadających licencji lub niekwalifikowanego personelu siłowni, aby odpowiedziała na pytania w tej sprawie.

Stowarzyszenie twierdzi, że osoby, które „utrudniają” personelowi KOA prowadzenie dochodzeń lub nie udzielają informacji na temat nielicencjonowanych siłowni lub niewykwalifikowanego personelu siłowni, powinny zostać ukarane grzywną w wysokości 3000 euro lub karą pozbawienia wolności na sześć miesięcy.

Liczba zaledwie 58 zarejestrowanych siłowni na całym Cyprze jest znacznie niższa od szacunkowej liczby, włączając siłownie działające bez licencji. W 2018 r. KOA odnotowała, że ​​na Cyprze działało około 900 siłowni, licencjonowanych i nielicencjonowanych, z czego 133 znajdowały się w hotelach.

Spośród 58 zarejestrowanych siłowni 31 znajduje się w dystrykcie Nikozja, dziewięć w dystrykcie Larnaka, osiem w dystrykcie Limassol, siedem w dystrykcie Pafos i trzy w dystrykcie Famagusta. Cztery z nich to akademie taekwondo, a jedna to szkoła pływania.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading