Koniec z wypłatami w gotówce

Wynagrodzenie za pracę może być wypłacone jedynie czekiem lub przelewem

Sejmowa Komisja Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zapoznała się z projektem ustawy mającej na celu zmiany w ustawie o ochronie wynagrodzeń. Dotyczy on  sposobu wypłaty wynagrodzeń, statusu wynagrodzeń, potrąceń oraz ścigania karnego w przypadku niewypłacania wynagrodzeń.

Projekt ustawy proponuje, aby wynagrodzenie było wypłacane czekiem bankowym lub zdeponowane na koncie bankowym pracownika, aby pracodawca dostarczał wszystkim pracownikom miesięczne zestawienie wynagrodzeń, aby potrącenia z wynagrodzenia były uzgadniane tylko za podpisaną zgodą pracodawcy i pracownika.

W ostatnich latach, a zwłaszcza po pandemii Covid-19, obserwuje się powtarzające się naruszenia przepisów ustawy, dlatego zmiany uznano za konieczne.

Potrącenia z wynagrodzenia, które zostaną uzgodnione między pracodawcą a pracownikiem pisemnie, mają być oparte na postanowieniach układów zbiorowych.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading