fbpx

Eutanazja – tak czy nie?

Trwają trudne rozmowy na temat wyrażenia zgody na eutanazję na Cyprze

Krajowa Komisja Bioetyki przygotowała niedawno kwestionariusz w celu ustalenia postaw wobec eutanazji na Cyprze. Na podstawie odpowiedzi 750 osób ustalono, że 61 % respondentów stwierdziło, że “zgadza się” lub “raczej zgadza się” z prawem ludzi do wyboru śmierci poprzez eutanazję.  79 % ankietowanych stwierdziło, że prawo to powinno być opcją dla tych, którzy doświadczają nieuleczalnego i rozdzierającego doświadczenia choroby przewlekłej lub gdy wyczerpały już wszystkie możliwości łagodzenia bólu.


Przewodniczący Krajowego Komitetu Bioetyki, Constantinos Fellas, uważa że eutanazja powinna być udzielana tylko pod najsurowszymi warunkami.


Wszystkie możliwości, jakie daje nowoczesna medycyna i technologia farmaceutyczna, powinny być najpierw wyczerpane, a tylko w skrajnych przypadkach, gdy życie staje się nie do zniesienia, a leczenie nie wchodzi w grę, pacjent, będąc w pełni świadomy, powinien być wyposażony w ostateczną opcję medyczną.

W zależności od przypadku można wybrać aktywną lub pasywną eutanazję. W żaden sposób nie zgadzamy się na zastosowanie przymusowej eutanazji… Powinniśmy również wziąć pod uwagę, że każdy przypadek musi zostać poddany odrębnemu, dogłębnemu badaniu i ocenie przez zespół ekspertów, w tym lekarza, psychologa, pracownika socjalnego lub innych ekspertów, aby upewnić się, że podjęta zostanie właściwa decyzja – powiedział Fellas.

Nie jest możliwe ustalenie wszystkich szczegółów z życia pacjenta podczas procesu oceny, właściwe jest jednak uwzględnienie między innymi danych obejmujących nie tylko pacjenta, ale także jego rodzinę, sytuację finansową i możliwe konflikty interesów.

Oczywistym jest, że podczas zatwierdzania i wykonywania eutanazji należy podjąć wszelkie środki prawne i przygotować odpowiednie dokumenty prawne, aby chronić lekarzy lub innych pracowników medycznych zaangażowanych w procedurę. Podjąć niezbędne działania w zakresie transferu wiedzy i wiedzy z innych krajów stosujących protokoły eutanazji powinny być podejmowane i stosowane lokalnie.

Nawet jeśli społeczeństwo jest podatne na eutanazję, nadal powinny istnieć zabezpieczenia zapewniające poszanowanie i stosowanie podstawowych zasad bioetyki, zapewnienie niezbędnej moralnej i prawnej ochrony oraz wiedzy i poszanowanie prawa pacjenta do wyboru. Świadomego wyboru.

Według Fellas, ustawodawstwo powinno przewidywać praktyczne środki zobowiązujące państwo do zapewnienia opieki paliatywnej i równego dostępu dla wszystkich pacjentów oraz do zapewnienia, aby rodzina była zachęcana do pomocy pacjentowi w sprawnej współpracy między osobami zaangażowanymi w podejmowanie decyzji o leczeniu. Zarówno ustawodawstwo, jak i państwo powinny zapewnić, by decyzja pacjenta była podejmowana swobodnie i bez ingerencji czynników zewnętrznych.

Fellas podkreślił również w imieniu Komisji, że w pełni szanuje pogląd Kościoła, że eutanazja, czy to pasywna, czy aktywna, jest uważana za pozbawienie życia. Komentując myśli samobójcze, powtórzył surowe wymagania, kryteria, zabezpieczenia i nieprzychylną pozycję wobec przymusowej eutanazji.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!