Cyfrowi analfabeci

Cypryjczycy są cyfrowymi analfabetami, ale i tak są lepsi niż Polacy

Według Europejskiego Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego z 2022 r. Cypr pozostaje w tyle za większością pozostałych krajów członkowskich, zajmując 20. miejsce w rankingu.

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) na 2022 r., który jest narzędziem Komisji do monitorowania postępu cyfrowego, plasuje Cypr na 20. miejscu wśród 26 państw członkowskich UE, z wynikiem 48,4 przy średnim EE wynoszącym 52,3 stopnia. Najlepiej radzą sobie Finlandia (69,6), Dania (69,3), Holandia (67,4), Szwecja (65,2) i Irlandia (62,7). Najgorsze notowania mają Rumunia (30,6), Bułgaria (37,7), Grecja (38,9), Polska (40,5) i Słowacja (43,4).

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) składa się z czterech filarów: kapitał ludzki, łączność, integracja cyfrowa i cyfrowe usługi publiczne. Jednak pomimo względnego postępu Cypru w większości przypadków, wynik jest nadal poniżej średniej UE.

Zaledwie 21% populacji ma więcej niż podstawowe umiejętności cyfrowe, a 60% przynajmniej podstawowe umiejętności tworzenia treści. 
Odsetek specjalistów ds. technologii informacyjno -komunikacyjnych (ICT) w całkowitej sile roboczej Cypru jest również niski i wynosi 3,9% w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 4,5%. Spośród tych specjalistów tylko 19% to kobiety. Absolwenci tego sektora stanowią 2,7% wszystkich cypryjskich absolwentów, przy średniej UE wynoszącej 3,9%. Cypr wypada jednak dobrze (25%) pod względem odsetka firm oferujących szkolenia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, przekraczając średnią unijną wynoszącą 20%.

W filarze cyfrowych usług publicznych Cypr plasuje się nisko, na 20. miejscu z wynikiem 57,5, uzyskując dziesięć punktów poniżej średniej UE.
Jednak wyniki w zakresie otwartych danych przekraczają średnią UE, uzyskując wynik 91% w porównaniu z 81%. Poziom interakcji online między organami publicznymi a ogółem społeczeństwa uległ poprawie, przy czym 63 % cypryjskich użytkowników internetu aktywnie korzysta z usług e-administracji. 

W zakresie cyfrowych usług publicznych dla obywateli Cypr pozostaje poniżej średniej UE wynoszącej 75, z wynikiem 56.

W filarze integracji technologii cyfrowej w działalności biznesowej Cypr zajmuje 17. miejsce . Liczba ta została osiągnięta, ponieważ 66 % MŚP ma co najmniej podstawowy poziom intensywności cyfrowej, przekraczający średnią UE wynoszącą 55. Przedsiębiorstwa cypryjskie korzystają również z możliwości technologicznych, wymieniając informacje drogą elektroniczną (34 %) i korzystając z mediów społecznościowych (42 %). 17% cypryjskich firm prowadzi sprzedaż online, ale transgraniczna sprzedaż online wynosi 8%.

Najlepiej Cypr wypada w filarze łączności gdzie zajął 12. miejsce – trwa zintegrowany rozwój stacjonarnych i mobilnych sieci komunikacyjnych.

Z naszych obserwacji wynika, że to nie jest jedynie problem Cypru. Praktycznie każdy ma smartfona, jednak służy on głównie do zamieszczania zdjęć i „lajkowania” innych w mediach społecznościowych.

Problemy pojawiają się już jednak w przypadku próby korzystania z innego oprogramowania – wiele osób nie tylko nie zna oprogramowania edytorów tekstowych czy arkuszy kalkulacyjnych, ale czasami można odnieść wrażenie nie czytają tego co podpowiada samo oprogramowanie.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading