fbpx

Pytania i odpowiedzi w sprawie unijnego certyfikatu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Czym jest europejski cyfrowy certyfikat COVID?
Europejski Certyfikat Cyfrowy COVID jest cyfrowym dowodem, że dana osoba:
– została zaszczepiona przeciwko COVID19
– zachorowała i wyzdrowiała z COVID19
– przeszła badania laboratoryjne w kierunku COVID19 i uzyskała wynik ujemny

2. Gdzie będzie ważny europejski cyfrowy certyfikat COVID?
Europejski certyfikat cyfrowy COVID ma ważność transgraniczną we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), a także w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie

Jak wygenerować własny kod QR wyjaśniamy na https://cypr24.eu/certfikat/


3. W jaki sposób ułatwi podróżowanie po UE?
Certyfikat pozwala bezpiecznie i bezproblemowo podróżować do Europy podczas pandemii. Dzięki unikalnemu kodowi QR możliwa jest natychmiastowa weryfikacja, co pomaga zapobiegać wykorzystywaniu fałszywych certyfikatów w całej UE.
Posiadacze europejskiego cyfrowego świadectwa szczepień i choroby COVID nie będą poddawani badaniom diagnostycznym ani kwarantannie podczas podróży na terenie UE. Podróżujący do Republiki Cypryjskiej z krajów kategorii czerwonej przejdą test na Cyprze.
Aby uzyskać więcej informacji przed podróżą, odwiedź stronę internetową lub aplikację Re-open UE (reopen.europa.eu).

4. Czy jest to warunek wstępny do obiegu w UE?
Zaświadczenie nie jest warunkiem wstępnym korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się i nie jest dokumentem podróży. Aby podróżować musisz mieć przy sobie niezbędne dokumenty tożsamości.

5. Co będzie poświadczai w jakich przypadkach jest wydawane?
Certyfikat poświadcza, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19 lub przeszła badanie laboratoryjne z wynikiem ujemnym lub wyzdrowiała z choroby COVID-19. Każdy kraj ma prawo do określenia i modyfikacji okresu ważności ww., określając jednocześnie warunki akceptacji tych zaświadczeń (np. dopuszczalne szczepionki, czas, jaki upływa po szczepieniu, okres, który powinien upłynąć po pierwszy pozytywny wynik laboratoryjny).

W przypadku Cypru Certyfikat jest wystawiany w następujących przypadkach:
– jeśli zostałeś zaszczepiony (jedna (1) lub dwiema (2) dawkami szczepionki) i zostało to zarejestrowane w odpowiedniej bazie danych Ministerstwa Zdrowia
– jeśli zdiagnozowano u Ciebie laboratoryjnie chorobę COVID-19, a wynik został zgłoszony i zarejestrowany w odpowiedniej bazie danych Ministerstwa Zdrowia
– jeśli w ciągu ostatnich 7 dni przeszedłeś test laboratoryjny na obecność wirusa COVID-19 za pomocą szybkiego testu antygenowego lub metodologii molekularnej (RT-PCR), otrzymałeś wynik negatywny, a wynik został zarejestrowany przez laboratorium w odpowiedniej bazie danych Ministerstwa Zdrowia

6. Kto może otrzymać certyfikat?
Europejski Certyfikat Cyfrowy COVID może być wydany przez następujące kategorie obywateli:
– Obywatele państw członkowskich UE (obywatelstwo)
– Stali mieszkańcy państw członkowskich UE
Należy zauważyć, że kategorie beneficjentów nie obejmują osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz osób posiadających status dodatkowej ochrony.

7. Jakie szczepionki zostaną zaakceptowane do wydania / wykorzystania Europejskiego Certyfikatu Szczepień Cyfrowych?
Świadectwa szczepień będą wydawane osobom, które zostały zaszczepione w Centrach Szczepień Republiki Cypryjskiej szczepionkami zatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków (EOF) (Janssen / Johnson & Johnson, Vaxzervia Vaccine (AstraZeney), Comirn B-, Comirn-Modern .

8. Jaką może mieć formę i jakie są jej główne cechy?
Europejski Certyfikat Cyfrowy COVID może być wydany w formie cyfrowej i wydrukowany. Zawiera kod QR z cyfrowym stemplem, który zapewni jego autentyczność i zostanie zweryfikowany poprzez zeskanowanie kodu. Jego treść jest napisana zarówno w języku greckim, jak i angielskim.

9. Jakie są zabezpieczenia certyfikatu i jak jest weryfikowana jego autentyczność?
Certyfikat zawiera kod QR z podpisem cyfrowym, aby chronić go przed fałszowaniem. Komisja Europejska utworzyła portal, za pośrednictwem którego można zweryfikować wszystkie podpisy na certyfikatach wydanych przez państwa członkowskie w całej UE poprzez zeskanowanie kodu QR.
Każdy urząd certyfikacji w państwach członkowskich UE ma swój własny klucz podpisu cyfrowego, a wszystkie istotne dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych w każdym kraju.

10. Jakie dane osobowe zawiera certyfikat? Jak jest zapewnione ich bezpieczeństwo?
Europejski certyfikat cyfrowy COVID zawiera ograniczony zestaw podstawowych informacji. W szczególności obejmuje on:
– Pełne imię i nazwisko
– Data urodzenia
– Data wydania
– rodzaj szczepionki i producent, liczba dawek, data szczepienia lub data badania diagnostycznego z wynikiem pozytywnym, organ wydający certyfikat, data wydania, data ważności lub rodzaj badania, data i godzina, centrum diagnostyczne, wynik
– unikalny identyfikator QR.
Dane te pozostają na certyfikacie i nie są przechowywane podczas weryfikacji certyfikatu w innym państwie członkowskim. Ponadto podejmowane są niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych obywateli.

11. Kto go wydaje certyfikat i w jaki sposób?
Organami właściwymi do wydania certyfikatu są organy krajowe każdego kraju. W przypadku Cypru właściwym organem jest Ministerstwo Zdrowia, a europejski certyfikat cyfrowy COVID jest generowany przez samego obywatela za pośrednictwem platformy www.eudcc.gov.cy.
Jednocześnie obywatel, w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia drogą elektroniczną, może odwiedzić Centra Obsługi Obywatela (KEP) i Centra Obywatelskie (KEPO) w celu wystawienia i wydrukowania zaświadczenia.
Po wystawieniu certyfikatu można go pobrać w formacie PDF, wysłać e-mailem lub wydrukować. Dodatkowo certyfikat można przechowywać na telefonie komórkowym poprzez aplikację portfelową CovPass, która jest obsługiwana zarówno przez system Android, jak i iOS. Należy pamiętać, że w przypadku aplikacji CovPass certyfikat może być przechowywany tylko na jednym urządzeniu dla każdego beneficjenta.

12. Czy będę mógł uzyskać europejski certyfikat cyfrowy COVID, wykonując autotest?
Zaświadczenie powinno być wystawione przez władze sanitarne. Stosowanie autotestu nie jest akceptowane.

13. Jak wygląda procedura wydawania Europejskiego Certyfikatu Cyfrowego COVID?
Na stronie www.eudcc.gov.cy można znaleźć Podręcznik użytkownika platformy, który szczegółowo wyjaśnia proces wydawania Europejskiego Certyfikatu Cyfrowego COVID.

14. W przypadku problemu, gdzie mogę się udać?
W celu uzyskania wsparcia w procesie wydawania certyfikatu, możesz skontaktować się telefonicznie z Centrum Obsługi Zdalnej:
– 1474 dla numerów cypryjskich
– (+357)22285757 dla numerów zagranicznych lub połączeń z zagranicy
lub e-mailem na adres [email protected]

15. Jeśli moje dane osobowe są nieprawidłowe, jak mogę kontynuować wydawanie certyfikatu?
Aby poprawić swoje dane, możesz zadzwonić:
– 1474 dla numerów cypryjskich (+357 22285757 dla numerów zagranicznych lub połączeń z zagranicy,
– KEP pod numerem +357 24 815555 / KE.PO pod numerem 80002000.

16. Kiedy jest wdrażany?
Europejski certyfikat cyfrowy COVID zostanie wdrożony w całej Unii Europejskiej 1 lipca 2021 r. W odniesieniu do Cypru obowiązywać będzie sześciotygodniowy (6) okres przejściowy, podczas którego zarówno europejskie certyfikaty cyfrowe, jak i istniejące certyfikaty certyfikatów będą akceptowane. Pod koniec okresu przejściowego korzystanie z europejskiego certyfikatu cyfrowego do celów potwierdzania szczepień i choroby stanie się obowiązkowe, natomiast do celów badań laboratoryjnych nadal będzie obowiązywać korzystanie z certyfikatów, które są nadal ważne do dziś.

17. Jaki jest okres ważności certyfikatu?
Ważność certyfikatu zależy od danych naukowych i zostanie określona przez właściwe władze zgodnie z polityką krajową każdego kraju. 
Odnośnie Cypru:
– Świadectwo szczepienia jest ważne 1 rok od daty podania pierwszej dawki
– Świadectwo choroby jest ważne 180 dni od daty pobrania pierwszego pozytywnego wyniku.
– Certyfikat badania laboratoryjnego COVID-19 z metodologią molekularną (RT-PCR) jest ważny przez 72 godziny od czasu pobrania próbki, natomiast certyfikat badania laboratoryjnego COVID-19 z metodą szybkiego testu antygenu jest ważny przez 48 godzin od momentu pobrania próbki (UWAGA – niektóre państwa członkowskie mogą nie akceptować wyników testu laboratoryjnego COVID-19 przy użyciu metody szybkiego testu antygenowego do celów podróży)

18. Gdzie mogę dowiedzieć się o polityce każdego kraju?
Przed podróżą możesz odwiedzić stronę internetową i aplikację Re-open UE (reopen.europa.eu), aby uzyskać informacje na temat zasad i zasad obowiązujących we wszystkich krajach UE i/lub skonsultować się z władzami krajowymi w miejscu docelowym. Przypominamy, że każda destynacja kształtuje własną politykę krajową. 
Jeśli chodzi o instrukcje dotyczące podróży do Republiki Cypryjskiej, obywatele mogą odwiedzić stronę internetową cyprusflightpass.gov.cy.

19. Czy jest opłata za wydanie certyfikatu?
Certyfikat wydawany jest bezpłatnie.

20. Czy dotyczy to również nieletnich?
Zaświadczenie wydawane jest wszystkim osobom bez względu na wiek, pod warunkiem, że szczepienie lub rekonwalescencja lub badanie laboratoryjne są zarejestrowane w bazach Ministerstwa Zdrowia.

21. Gdzie i jak będzie sprawdzana autentyczność certyfikatu?
Autentyczność europejskiego cyfrowego certyfikatu Covid zostanie sprawdzona przez Departament ds. Cudzoziemców i Imigracji po przybyciu do Republiki Cypryjskiej.

22. Czy europejski certyfikat cyfrowy COVID będzie kompatybilny z innymi systemami opracowywanymi na arenie międzynarodowej?
UE i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dokładają starań, aby zapewnić zgodność certyfikatu z cyfrowymi systemami certyfikacji używanymi lub rozwijanymi przez państwa trzecie.


Zostaw swój komentarz:

Nasze teksty wprost na maila:

Podaj adres mailowy a codziennie wieczorem otrzymasz od nas wszystkie opublikowane teksty wprost do skrzynki odbiorczej.

Zaplanuj swoją podróż


Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!