Akel proponuje 90% podatek

Okazuje się że nie tylko polski Rząd planuje podatek od zysków nadzywczajnych dla przemysłu energetycznego.

50% podatek od nadzwyczajnych zysków będzie negatywnie wpływać na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, pozbawiając ich środków i potencjału do konkurowania z firmami z krajów, w których podatek taki nie zostanie wprowadzony. Według ekspertów prace nad wprowadzeniem podatku od nadzwyczajnych zysków mogą być ewentualnie prowadzone na szczeblu Unii Europejskiej, tak aby jego wysokość i sposób poboru był taki sam we wszystkich krajach członkowskich UE.  

Tymczasem cypryjska Partia Akel proponuje wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych w wysokości 90%.

Partia proponuje opodatkować nadwyżki zysków  producentów energii elektrycznej za odnawialne źródła energii od roku 2021.  Tutaj zatem, dokładnie jak w polskim pomyśle, prawo miałoby działać wstecz, ponieważ rok podatkowy 2021 został już zamknięty.

Propozycje przewidują również opodatkowanie nadwyżki zysków spółek naftowych, ponieważ według Akel, pomimo że firmy te cały czas  upierają się, że nie miały zwiększonych zysków w okresie dużych wzrostów cen na rynkach międzynarodowych.

Na razie nie wiadomo, czy Rząd Republiki zechce przedyskutować propozycje  Akel  i czy jest gotów wprowadzić je w życie.

A o ile do tych zmian faktycznie dojdzie, to znając tempo cypryjskiego Rządu, nałożenie nadzwyczajnego opodatkowania nastąpi dopiero na początku 20… roku.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading