Opóźniony lot

Nieczęsto zdarzają się opóźnione loty, ale jednak się zdarzają. Powstaje pytanie co linie lotnicze mają na myśli twierdząc, że lot jest opóźniony z powodów od niej niezależnych? Czy takim wytłumaczeniem może być na przykład awaria samolotu? Linie lotnicze, twierdzą, że tak. Międzynarodowe sądy jednak twierdzą inaczej. Możecie więc żądać wszystkich swoich praw związanych z opóźnieniem lotu, gdy taka awaria nastąpiła.

Niezależnie od tego czy lecimy lotem bezpośrednim czy przesiadkowym unijne rozporządzenie nr (WE) 261/2004 jasno reguluje sprawę odszkodowań. Oto grafika:

Zgodnie z rozporządzeniem, z obowiązku wypłaty odszkodowania zwalniają „nadzwyczajne okoliczności”. Jednym z najczęściej podawanych powodów dużego opóźnienia lub odwołania rejsu jest wystąpienie niespodziewanej usterki technicznej. Przewoźnicy uznają taką sytuację za nadzwyczajną i odmawiają pasażerom wypłaty zryczałtowanego odszkodowania.
Jednak takie postępowanie jest nierzadko sprzeczne z prawem i łamie prawa pasażera. Usterki techniczne powstałe podczas wykonywania operacji lotniczych, czyli działalności biznesowej są normalnym ryzykiem linii lotniczej. Przewoźnik, jak każdy przedsiębiorca może ubezpieczyć się od tych okoliczności lub dochodzić roszczeń od swojego dostawcy. Nie może ich jednak traktować jako okoliczności nadzwyczajnych. Taką interpretację unijnego prawa potwierdził Sąd Europejski. W wyroku w sprawie Wallentin-Hermann (sprawa C-549/07) sędziowie potwierdzili, że nawet jeśli linia idealnie dba o samoloty, wystąpienie usterek stanowi część normalnej działalności (potem zostało to doprecyzowane w wyroku w sprawie van der Lans v KLM (C257-14). Przewoźnicy muszą wkalkulować to ryzyko w swój biznesplan i nie mogą nim obciążać pasażerów. Potem Sąd Europejski w wyroku w sprawie Sandy Siewert v Condor Flugdienst (C-394/14) dodał, że nawet kolizja np. z lotniskowymi schodami, niezawiniona przez linię, nie stanowi nadzwyczajnych okoliczności – o ile nie jest to akt terroru. Wyjątkiem są też problemy związane z całą serią samolotów, niezawinione przez linię (np. wadliwe baterie w pierwszych Dreamlinerach).
W przypadku opóźnienia lotu o co najmniej pięć godzin mamy również prawo domagać się zwrotu pieniędzy. Jednak jeśli przyjmiemy zwrot kosztów, linie lotnicze nie muszą już zapewniać nam dalszej pomocy ani organizować dalszej podróży.
Co więc można uznać za nadzwyczajne okoliczności? Przykładem niech będzie wypadek lotniczy i zamknięte z tego powodu lotnisko, atak terrorystyczny czy nagła zmiana pogody, która nie pozwoliła lądować lub lecieć samolotom (ostatni wybuch wulkanu w Islandii).
Więcej informacji o prawach pasażerów można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazne Latanie lub pod numerem telefonu + 48 737 483 737. 

opracowano na podstawie tekstu ze strony

Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!