Za często u lekarza? Będziesz płacić!

Okypy ogłosiła, że ​​zacznie pobierać opłaty od beneficjentów Gesy za nadmierne wizyty u lekarzy rodzinnych i pediatrów

Jeśli beneficjent przekroczy maksymalną liczbę wizyt lekarza lub pediatry ustaloną dla każdej grupy wiekowej, będzie zobowiązany do zapłaty 15€ za każdą dodatkową wizytę.


Z dopłat zwolnieni będą pacjenci przewlekle chorzy, renciści o niskich dochodach a także osoby z gwarantowanym dochodem minimalnym.


Liczba wizyt rocznie dla różnych grup wiekowych została ustalona na: 3 wizyty dla 15-18 latków, dla osób w wieku 18-41 lat liczba wizyt to 4, dla osób w wieku 41-51 lat – 6 wizyt, dla osób w wieku 51-65 lat 8 wizyt a dla osób powyżej 65. roku życia to 9 wizyt rocznie.

W przypadku wizyt u pediatrów ilość wizyt rocznie dla niemowląt do 1 roku życia to 10 wizyt, maluchy w wieku 1-3 lat mogą zgłosić się do lekarza 8 razy, 7 wizyt rocznie dla dzieci w wieku 3-6, dla dzieci w wieku 6-11 lat limit to cztery wizyty, a dla młodzieży w wieku 11-18 lat to 3 wizyty.

Na lekarzy został nałożony dodatkowy obowiązek informowania pacjentów o konieczności poniesienia opłat przed wizytą.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!