Stracili wszystkie swoje prawa

Brytyjczycy zamieszkujący wyspę są teraz oficjalnie obywatelami Państw Trzecich

Obywatele Wielkiej Brytanii posiadający status stałego rezydenta, otrzymali oficjalne pisma informujące ich że ze względu na to że nie są już członkami Unii Europejskiej, ale obywatelami Krajów Trzecich, proszeni są o zwrócenie swoich kart do głosowania w wyborach lokalnych do najbliższego Punktu Obsługi Mieszkańca.

Rezydenci, którzy zasiadali w radach lokalnych stracili swoje stołki.


Wielka Brytania należała do Unii Europejskiej do końca stycznia 2020 roku. Opuściła struktury unijne w wyniku zorganizowanego referendum 23 czerwca 2016 (51,89% głosujących było za).


Wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych związane z Brexitem były jasne. Procedura jest automatycznie stosowana i brytyjscy mieszkańcy Cypru zostali już wykreśleni z rejestru. Utrata praw wyborczych w wyborach europejskich była oczywiście przewidziana w ramach Brexitu, ale istniały nadzieje, że stali mieszkańcy nadal będą mogli głosować w wyborach lokalnych.

Reakcje oburzenia pojawiły się natychmiast.

Brytyjczycy zamierzają skontaktować się z parlamentarzystami, Ministrem Spraw Wewnętrznych, a nawet Prezydentem, aby poprosić o wsparcie dla praw demokratycznych dla wszystkich legalnych stałych mieszkańców, biorąc pod uwagę dyrektywę UE i to, co inne kraje UE zrobiły, aby rozwiązać tę sprawę.

Sprawa jest rozwojowa. Podczas gdy brytyjska Wysoka Komisja regularnie podnosi kwestię prawa do głosowania i kandydowania obywatelom Wielkiej Brytanii, w tym na szczeblu ministerialnym, cypryjska Konstytucja nie przewiduje prawa do głosowania dla obywateli państw trzecich.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading