Sąd nie zgadza się na szczepienie dzieci

Sąd w Pafos odrzucił wniosek ojca o zezwolenie na szczepienie jego dzieci pomimo sprzeciwu matki.

To pierwszy raz, kiedy spór między rodzicami w sprawie szczepień dzieci dotarł do cypryjskiego wymiaru sprawiedliwości. Ojciec dwojga dzieci powyżej 12. roku życia, był za zezwoleniem na szczepienie, podczas gdy ich matka, była żona, była przeciw. 

Na początku sierpnia poprosił o nakazy sądowe zezwalające dziewczynkom na szczepienie bez zgody matki i wyjazd z nim za granicę. Jego zdaniem, pomimo sprzeciwu matki, dwoje dzieci chciało się zaszczepić. Co do prośby o umożliwienie dziewczynkom podróży, powiedział, że chodziło im o wizytę u chorej babci.


Aby dziecko w wieku 12 – 17 lat mogło się zaszczepić potrzebna jest zgoda obojga rodziców – tak mówią przepisy.


Matka przedstawiła zupełnie odwrotny pogląd. Jej zdaniem wyjazdy za granicę nie są w interesie dzieci w okresie, w którym nadal odnotowuje się wysoki wskaźnik zakażeń. Powiedziała, że ​​naraziłoby to ich na ryzyko infekcji i mogłoby doprowadzić do kwarantanny lub opuszczenia pierwszych dni szkoły. Po skonsultowaniu się z lekarzem dziewczynek przedstawiła również pogląd, że pozwolenie im na szczepienie niekoniecznie będzie dla nich korzystne.

ZOBACZ TAKŻE:
>>> Sądy odrzucają covid’owe pozwy >>>

Sąd odrzucił wniosek ojca. Sąd stwierdził, że nie usłyszał wyjaśnień, które mogłyby udowodnić z całą pewnością, że szczepienie nieletnich będzie leżało w ich najlepszym interesie i że „nie może powołać się na biegłego medycznego”.

Zdaniem sądu w żaden sposób nie przedstawiono opinii medycznych w tej sprawie, tak aby sąd miał pełny obraz zarówno zalet, jak i wad zezwolenia na szczepienie nieletnich.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading