Rozliczyliście się już z podatku za 2020 rok?

Podatniku! Masz czas do końca listopada na rozliczenie – kary za opóźnienia.

Do 30 listopada 2021r. deklarację podatkową od osób fizycznych za 2020r. powinni złożyć:

  • pracownicy i emeryci, których roczny dochód przekraczają 19500€,
  • osoby prowadzące działalność na własny rachunek o obrotach nieprzekraczających kwoty 70 000€

Za spóźnione zgłoszenie nałożona zostanie kara w wysokości 100€


W przypadku, gdy Urząd Skarbowy zażąda na piśmie zeznania podatkowego za dany rok, a nie zostanie on złożony w wymaganym terminie, zostanie nałożona kara w wysokości 200€ za każde wystawione zawiadomienie.


Kara grzywny do 3417€ plus należny podatek zostanie nałożona także w przypadku pominięcia jakiejkolwiek informacji w zeznaniu podatkowym.

ZOBACZ TAKŻE:
>>> Podatek dochodowy za 2020 rok >>>

Czasu zostało już nie wiele, dlatego lepiej zrobić to jak najszybciej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy rozliczeniu, skontaktuj się z polskim biurem księgowym na Cyprze IBCCS.TAX


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading