Nowocześniej na cypryjskich drogach

W ciągu sześciu miesięcy zamontowane zostaną nowe kamery, znaki o zmiennym tekście oraz liczniki ruchu

W ubiegły piątek podpisano umowę na zbudowanie inteligentnego systemu nadzoru nad drogami.

W ciągu sześciu miesięcy dotychczasowe elementy systemów drogowych (120 liczników natężenia ruchu, 26 kamer i cztery znaki elektroniczne) zostaną połączone w jedną sieć. Zostanie zamontowanych kolejnych 40 elektronicznych tablic informacyjnych, 170 kamer nadzoru ruchu drogowego i 180 liczników.

Nowy sprzęt, który zostanie sfinansowany z Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF).

Dzięki instalacji i wzajemnemu połączeniu powyższych systemów zostanie osiągnięte pełne pokrycie i cyfryzacja głównej miejskiej i międzymiastowej sieci drogowej Cypru, oferując zintegrowaną platformę monitorowania i zarządzania ruchem. 

Dzięki tej platformie możliwe będzie lepsze zarządzanie sieciami transportowymi przez odpowiedzialne organy i szybkie reagowanie na incydenty, dostarczanie informacji użytkownikom sieci i osobom prywatnym w celu opracowania aplikacji nawigacyjnych, a także udostępnianie danych instytucjom badawczym lub uniwersyteckim w celach badawczo-rozwojowych.

Tyle teoria – w praktyce zobaczymy ile czasu to potrwa…


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading