Bez zeznań podatkowych za 2022 rok

Osoby o dochodach poniżej 19500€ rocznie nie będą musiały się rozliczać za 2022 rok

Osoby, których dochód brutto nie przekroczył 19 500 euro, nie będą miały obowiązku składania deklaracji podatkowych za rok podatkowy 2022. I to pomimo tego, że przepisy stanowią, iż składanie deklaracji o dochodach pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek jest obowiązkowe dla wszystkich podatników, niezależnie od dochodów.

Rada Ministrów wydała dekret, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Republiki, zwalniający osoby o dochodach do 19 500 euro ze składania zeznań podatkowych za kolejny rok. 

Dekret został wydany na tyle wcześnie, aby obywatele mogli kontynuować planowanie w celu uniknięcia opóźnień lub nieporozumień. 

Szacuje się, że Departament Podatkowy zaksięguje deklaracje podatkowe w systemie za rok podatkowy 2022 w kwietniu przyszłego roku.

Deklaracje będą składane w przyszłym roku za pośrednictwem Taxınet, natomiast od 2024 r. procedura ulegnie zmianie i będzie odbywać się za pośrednictwem Zunifikowanego Systemu Zarządzania Podatkami Departamentu Podatkowego Tax For All. 

Nie trzeba będzie więc jeszcze myśleć o kolejnym obowiązku – tym razem zagrożonym karą…


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading