Będzie strajk generalny?

Związki zawodowe PEO i Deok żądają pełnego przywrócenia dodatku do kosztów utrzymania (Cola), obniżenia VAT i wprowadzenia pułapów cenowych na niektóre towary

Oba związki dążą do pełnego przywrócenia Cola jako mechanizmu ochrony wynagrodzeń, wprowadzenia ogólnej płacy minimalnej obejmującej wskaźnik Cola oraz wprowadzenia pułapów cenowych.


Cola – jest to wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zgodny z połową wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.


Mówiąc dokładniej, PEO w swoim sześciopunktowym dokumencie na temat wzrostu cen zaleca obniżenie stawki VAT na energię elektryczną do 9 procent na czas utrzymywania się wzrostu cen, zapewnienie specjalnej stawki rachunków za energię elektryczną dla emerytów o niskich dochodach, zniesienie podwójnego opodatkowania paliw i ewentualne nałożenie pułapu cenowego na podstawowe towary, paliwa i zboża. Deok wzywa również do wprowadzenia pułapów cenowych, ale także do przedłużenia obniżonej stawki podatku na energię elektryczną i paliwo do końca 2022 roku.

Deok apeluje również o program ratunkowy, którego celem będzie wsparcie finansowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem energetycznym oraz wprowadzenie ulg podatkowych dla inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii.

W celu zwiększenia siły nabywczej PEO powiedział, że świadczenia społeczne powinny zostać zwiększone, aby pokryć wzrost kosztów utrzymania. Oba związki zdecydowanie sprzeciwiają się zawieszeniu Coli do 2022 r. i wzywają do dialogu mającego na celu jej przywrócenie, przy czym Deok wzywa do włączenia Coli do ogólnej płacy minimalnej.

A co to jest COLA? Jest to wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Najprościej będzie wyjaśnić to na przykładzie:

  • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (bez podatku akcyzowego) za rok 2019 odnotował wzrost o 0,46%. W umowie społecznej napisano, że wynagrodzenia są korygowane o 50% rocznej wzwyżki indeksu. 
  • Jeżeli więc ktoś przed 01.01.2018 roku zarabiał 1500€ a wskaźnik za 2017 rok wyniósł 0,28%, od 01.01.2018 roku będzie otrzymywał 1504,20€.

    Wskaźnik jest wyliczany każdego roku na podstawie danych urzędu statystycznego. W niektórych branżach (w zależności od podpisanej umowy) wynagrodzenia są indeksowane co sześć miesięcy.

Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!