Zwierzęta ginęły w męczarniach

Policja prowadzi śledztwo w sprawie szokującego materiału filmowego pokazującego brutalne zabijanie zajęcy hodowanych na licencjonowanej farmie w Lymbii. 

Cypryjskie stowarzyszenie myśliwych złożyło oficjalną skargę w związku z naruszeniem obiektu hodowlanego i zdecydowanie potępiło przestępstwo.

Wiadomości Sigma poinformowały, że około północy w środę kłusownicy włamali się do ogrodzonej farmy i zabili szesnaście zajęcy.

Właściciel przybył na farmę w czwartek rano i stwierdził, że zabezpieczenia obiektu zostały naruszone, a następnie sprawdził nagranie CCTV, które pokazało, że zwierzęta zostały wyjęte z klatek i pobite na śmierć. Uważa się, że celem była docelowa sprzedaż ich na mięso.

Oto fragment z nagrania kamery przemysłowej obiektu:


Nazywając sprawców „zagrożeniem dla społeczeństwa”, stowarzyszenie myśliwych zażądało natychmiastowego dochodzenia w sprawie przestępstwa i wymierzenia maksymalnej kary osobom odpowiedzialnym, stwierdzając ponadto, że „ruch szanuje każdą formę życia, a najbardziej potępiamy jednoznacznie sposób ten haniebny czyn.”

Organizacja łowiecka dodała, że ​​wspiera tworzenie ferm zajęczych, których zwierzęta wypuszczane są na wolność na sześć miesięcy przed rozpoczęciem sezonu łowieckiego, aby zwierzęta miały okres adaptacji, a organizacja ceni sobie utrzymanie równowagi gatunki i ochrona zwierząt.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading