Zwiększą limit punktów karnych?

Jeden z posłów złożył propozycję zwiększenia limitu punktów karnych – zamiast 12 proponuje 20…

Propozycję ustawy zwiększającej liczbę punktów karnych do 20 z obecnych 12 złożył w Izbie Reprezentantów poseł DIKO Chrysanthos Savvidis.

Poseł oświadczył, że przekazał właściwym służbom Parlamentu projekt ustawy mającej na celu nowelizację obowiązującego prawodawstwa w celu podwyższenia limitu punktów karnych z dwunastu do dwudziestu.

Ze względu na wielopoziomowe i dodatkowe środki i metody kontroli ruchu drogowego dochodzi do nadmiernej kumulacji punktów karnych na prawach jazdy, co stanowi poważny problem społeczny” – stwierdził.

W szczególności stwierdził, że kumulację punktów karnych obserwuje się w wyniku wykroczeń, które łącznie nie uzasadniają możliwości pozbawienia prawa jazdy.

Wspomniał także, że wielu kierowców, którzy przekroczyli dozwolony limit punktów, nie wie, że stracili prawo jazdy.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading