Związkowcy: to nie są żarty

14 związków zawodowych jest gotowych do strajku generalnego

Związki zawodowe wysłały ostrzeżenie, mówiąc, że usankcjonują akcję protestacyjną, jeśli do przyszłego tygodnia rząd ostatecznie nie zobowiąże się do pełnego przywrócenia CoLA w wynagrodzeniach.

Po spotkaniu w Nikozji, przedstawiciele 14. związków zawodowych wydało wspólne oświadczenie, w którym napisano, że przyjmują podejście „poczekaj i zobacz” przed kluczowym spotkaniem 12 stycznia między nimi, organizacjami pracodawców i ministrem pracy Kyriacosem Koushosem.

Potwierdzili swoją determinację, by zapewnić pełne przywrócenie CoLA „w celu przywrócenia siły nabywczej pracowników w obliczu gwałtownej inflacji”.

I zawiadomili ministra pracy, mówiąc, że oczekują od niego, jako „strażnika stosunków pracy i spokoju na rynku pracy, wypełniania swojej roli i misji…”

Związkowcy zapowiedzieli, że 12 stycznia, zaraz po spotkaniu z ministrem, zbiorą się ponownie, by ocenić wyniki.

W przypadku niekorzystnego wyniku organizacje podejmą ostateczne decyzje w sprawie podjęcia ogólnych środków zaradczych, za które wyłączną odpowiedzialność będą ponosić ci, którzy stosując taktykę opóźniania starają się zaszkodzić instytucji CoLA…

Przypomnijmy, że organizacje pracodawców i związki zawodowe podpisały pod koniec 2017 r. porozumienie przejściowe, na mocy którego raz w roku utrzymano 50 proc. wzrostu wskaźnika cen detalicznych uwzględnionego w płacach.

Przepis stanowi, że jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia w sprawie nowej formuły CoLA, umowa przejściowa pozostaje w mocy.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!