Znowelizowano przepisy o niepełnosprawnych

Znowelizowano ustawę – osoby ze stałym ubytkiem na zdrowiu nie będą musiały już być poddawane ponownej ocenie.

Zgodnie z nowelizacją ponowna ocena osoby z nieodwracalną niepełnosprawnością będzie dokonywana tylko w przypadku, gdy osoba ta wystąpi o dodatkowe świadczenia lub świadczenia z powodu pogorszenia się jej stanu zdrowia lub wystąpienia dodatkowej niepełnosprawności, która nie została orzeczona przez komisję orzekającą o niepełnosprawności działającą w system orzekania o niepełnosprawności.


W myśl starych przepisów, nawet osoby ze stałą niepełnosprawnością (nawet po amputacji) musiały udowadniać, że części ciała im nie odrosły.


Ponowna ocena niepełnosprawności, w celu poświadczenia, że ​​osoba niepełnosprawna nadal spełnia kryteria i warunki jako beneficjent, powinna być przeprowadzona tylko wtedy, gdy nowe i wystarczająco udokumentowane dowody zostaną przekazane do wiadomości wydziału poprzez zarejestrowaną skargę złożoną na piśmie.

Nowelizacja przewiduje również, że osoby wchodzące w skład komisji orzekającej o niepełnosprawności przed dokonaniem oceny informują wnioskodawcę o swoim imieniu i nazwisku, a także specjalizacji i zawodzie.

Zmiany dotyczą wieloletniej prośby osób z trwałą niepełnosprawnością oraz polityków, którzy uznali, że proces ponownej oceny jest bezcelowy.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!