Zmienią się przepisy o basenach

Po wielu latach zostaną w końcu zmienione przepisy o przydomowych basenach

Po latach skarg i obaw dotyczących przestarzałych i niewykonalnych przepisów dotyczących basenów publicznych i niektórych prywatnych na Cyprze, przestarzałe przepisy są bliskie zmiany.

Przepisy były tak rygorystyczne, że wiele kompleksów wynajmowanych turystom lub sprzedawanych osobom prywatnym zostało w ostatnich latach zmuszonych do zamknięcia basenów.

Pod koniec 2023 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podczas posiedzenia komisji ds. spraw wewnętrznych Izby przedstawiło projekt ustawy mającej na celu nowelizację przepisów dotyczących charakterystyki i inspekcji basenów publicznych i prywatnych.

Zmieniony projekt ustawy, który jest obecnie rozpatrywany przez Służbę Prawną, proponuje trzy kategorie basenów . Pierwsza kategoria dotyczy basenów w aquaparkach, druga obejmuje baseny hotelowe i turystyczne, w tym obsługujące więcej niż pięć jednostek mieszkalnych. Trzecia obejmie wszystkie pozostałe, mniejsze niż pięć lokali, które są wynajmowane turystom lub sprzedawane.

W zależności od kategorii zostaną wydane pozwolenia na budowę i będą przeprowadzane okresowe przeglądy. W projekcie ustawy określono w szczególności, że baseny należące do dwóch pierwszych kategorii będą poddawane systematycznym kontrolom stanu zdrowia i bezpieczeństwa, natomiast baseny należące do trzeciej kategorii będą poddawane jedynie pobieraniu próbek.

Ponadto ratownicy będą teraz zobowiązani do nadzoru tylko na basenach należących do dwóch pierwszych kategorii.

„Nowe przepisy dotyczące basenów znajdują się obecnie na końcowym etapie kontroli prawnej przeprowadzanej przez Służbę Prawną a następnie będą musiały zostać zatwierdzone przez rząd. ”

Nowelizacja stanowi krok we właściwym kierunku, ale zainteresowane strony w dalszym ciągu wzywają do kompleksowych reform, które uwzględniają złożoność sektorów turystyki i nieruchomości.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading