Zmieni się system nauczania dzieci

Na Cyprze jest ponad 17000 dzieci, których językiem ojczystym nie jest grecki

Minister Edukacji Prodromos Prodromou powiedział, że dla 19 proc. dzieci w przedszkolu i 16 proc. w szkołach podstawowych grecki nie jest ich językiem ojczystym. W szkołach ponadpodstawowych odsetek ten to odpowiedni 19% w gimnazjach i 14% w szkołach ponadgimnazjalnych.

W tym roku wprowadzono dodatkowe programy dla dzieci, dla których grecki nie jest językiem ojczystym, wykraczające poza kursy uzupełniające oferowane w poprzednich latach, które, jak powiedział, nie były tak skuteczne, jak planowano.

„Podczas gdy te dzieci chodzą normalnie do szkoły, często nie dostają od niej tego, czego potrzebują” – powiedział.
„Nie chcemy, aby byli obecni tylko w szkołach, ale aby uczestniczyli w procesie edukacyjnym, aby mogli zdobywać wykształcenie i bardziej ogólnie integrować się ze społeczeństwem, dając im możliwości, do których mają prawo”

Stwierdził, że wspieranie edukacji i integracji dzieci ze środowisk migracyjnych jest podwójnie ważne: szkoły publiczne mają obowiązek oferować wszystkim wysokiej jakości edukację. Ale także udział dzieci w procesie edukacyjnym usprawnia funkcjonowanie szkoły i daje nauczycielom więcej możliwości efektywnego nauczania.

Jedną ze zmian jest to, że oprócz wstępnej diagnozy, która rozpoczyna się w przedszkolu, będą regularnie przeprowadzane oceny postępów, aby zapewnić płynną integrację dzieci w każdej klasie. Zmiany mają dotyczyć zarówno ilości, jak i jakości.

W pierwszym przypadku, korzystając z programów współfinansowanych przez UE, będzie więcej godzin dydaktycznych, aby dzieci mogły uczyć się języka i móc uczestniczyć w lekcjach. Jeśli chodzi o jakość, Prodromou mówił o bardziej „wiarygodnym” systemie diagnozy, aby dostrzec potrzebę dodatkowych zajęć językowych i ocenić postępy. Zostaną również opracowane programy do nauczania innych niż zajęcia językowe.

Oprócz bardziej ciągłej oceny, szkoły wprowadzą „przejściowe” klasy w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Szkoły z dużą liczbą uczniów ze środowisk migracyjnych będą miały intensywne lekcje języka greckiego z elementami historii i kultury (14 lekcji w tygodniu), jak również równoległe prowadzenie dwóch poziomów nauki greckiego jako drugiego języka. W szkołach podstawowych około 80 nauczycieli zostanie przydzielonych do klas języka greckiego, a 126 nauczycieli będzie prowadzić zajęcia uzupełniające.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!