Zmiany w przyznawaniu obywatelstwa

Wstrzymano rozpatrywanie wniosków o cypryjskie obywatelstwo – potrzebne są nowe testy językowe

Zgodnie z prawem i po uchwalonej w grudniu nowelizacji osoby ubiegające się o obywatelstwo cypryjskie będą teraz musiały wykazać się znajomością języka greckiego na poziomie wyższym B1 lub niższym A2, w zależności od statusu wniosku.

Jak podaje Gazeta Rządowa, „cudzoziemiec składający wniosek o nadanie obywatelstwa cypryjskiego może zostać naturalizowany, jeżeli posiada wystarczającą znajomość języka greckiego na poziomie B1, określoną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w oparciu o certyfikaty językowe tego poziomu określone w rozporządzeniu Ministra.”

Ponadto nowy przepis znowelizowanej ustawy precyzuje, że część wnioskodawców – także w zależności od statusu wniosku – będzie musiała wykazać się „wystarczającą znajomością podstawowych elementów współczesnej rzeczywistości politycznej i społecznej Rzeczypospolitej”, co w praktyce oznacza, że ​​zdanie Aby wniosek o obywatelstwo był ważny, obowiązkowy będzie także test z historii i kultury .

Ocena testów spadnie na barki komisji, złożonej z przedstawicieli ministerstw spraw wewnętrznych, edukacji i sprawiedliwości.

Co więcej, wysoko wykwalifikowani pracownicy zagraniczni mogą obecnie uzyskać obywatelstwo cypryjskie, jeśli przebywali na Cyprze przez krótszy okres czterech lub pięciu lat, w porównaniu z poprzednimi siedmioma latami.

Według Komisji Europejskiej wysoko wykwalifikowani pracownicy to „osoby posiadające zaawansowane umiejętności techniczne, akademickie i interpersonalne”.

Znowelizowana ustawa stanowi obecnie, że wysoko wykwalifikowani pracownicy mogą ubiegać się o obywatelstwo pod warunkiem, że zdadzą egzamin z języka greckiego na poziomie B1 (umiarkowana znajomość), jeśli pracowali w kraju przez pięć lat, lub na niższym poziomie A2 (znajomość podstawowa), jeśli pracowali w kraju od czterech lat. Zgodnie z prawem w przypadku wniosków składanych przez wysoko wykwalifikowanych pracowników nie są wymagane żadne badania historii/kultury.

Oznacza to, że chociaż nowelizacja prawa została przyjęta i zatwierdzona przez parlament, nie została jeszcze wdrożona w praktyce” – powiedział rzecznik

W oczekiwaniu na ostateczną decyzję w sprawie testów z historii/kultury wydział ds. migracji cywilnych wstrzymał przyjmowanie nowych wniosków od osób ubiegających się o obywatelstwo cypryjskie po wejściu w życie nowelizacji prawa.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading