Zmiany w naturalizacji

Cypr ogłosił zmiany w przyznawaniu paszportów przez „zasiedzenie” czyli w naturalizacji.

Ministerstwo spraw wewnętrznych ogłosiło w piątek nowy zestaw kryteriów dla osób pragnących naturalizować się jako obywatele Republiki Cypryjskiej. Osoby pragnące otrzymać obywatelstwo cypryjskie muszą spełnić szereg zmienionych kryteriów.

Muszą posiadać legalny i ciągły pobyt przez 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o obywatelstwo. Jednakże według nowych kryteriów okresy nieobecności, które łącznie nie przekraczają 90 dni, nie przerywają tego okresu .

Muszą mieć legalny pobyt w Republice Cypryjskiej przez łączny okres nie krótszy niż siedem lat w ciągu dziesięciu lat bezpośrednio poprzedzających ten okres 12 miesięcy.

Ponadto muszą mieć dobry charakter, wykazywać się „odpowiednią” znajomością języka greckiego na poziomie co najmniej B1 oraz odpowiednią znajomością „podstawowych elementów współczesnej rzeczywistości politycznej i społecznej Republiki”.

Muszą także udowodnić, że posiadają odpowiednie zakwaterowanie oraz „ stabilne i regularne środki finansowe wystarczające na utrzymanie siebie i członków rodziny”, a także muszą wykazać zamiar dalszego pobytu w Republice.

Rząd ujawnił także swoje wymagania dotyczące naturalizacji „wysoko wykwalifikowanych” osób. Aplikacja przeznaczona jest dla pracowników firm spełniających rygorystyczne kryteria.

Obejmuje spółki należące do interesów zagranicznych działające w Republice i posiadające niezależne biura na Cyprze, które „mieszczą się w odpowiednich pomieszczeniach, oddzielonych od wszelkich pomieszczeń prywatnych, oddzielonych od wszelkich prywatnych rezydencji lub innych biur”.

Ponadto ma zastosowanie do cypryjskich przedsiębiorstw żeglugowych, cypryjskich przedsiębiorstw z branży zaawansowanych technologii i innowacji, oferujących produkty związane z przemysłem lotniczym i kosmicznym, komputerami, technologiami informatycznymi i komunikacją, farmaceutykami, sprzętem biomedycznym, sprzętem badawczo-rozwojowym, maszynami i chemikaliami.

Uwzględniono także cypryjskie firmy farmaceutyczne i cypryjskie spółki działające w obszarach biogenetyki i technologii, a także spółki zagraniczne, które również są zarejestrowane na Cyprze.

Kandydaci „wysoko wykwalifikowani” muszą spełniać podobne wymagania jak zwykli kandydaci, ale mają mniejsze wymagania dotyczące miejsca zamieszkania i języka .

Wystarczy, że mieszkali na Cyprze przez trzy lub cztery lata w ciągu dziesięciu lat poprzedzających 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, a niektórzy kandydaci będą musieli jedynie wykazać znajomość języka greckiego na minimalnym poziomie A2.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading