Zmiany dla przedszkolaków

Już wkrótce do przedszkola zaczną chodzić 4. latki – teraz jest to możliwe w przypadku dzieci, które skończyły 4 lata i 8 miesięcy.

Projekt ustawy i przepisy wykonawcze zostały przedłożone komisji edukacyjnej Izby Reprezentantów w ramach krajowego planu naprawy i odporności na lata 2021-2026.

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem obowiązkowa edukacja przedszkolna dotyczy grupy wiekowej od czterech lat i ośmiu miesięcy do sześciu lat. Wdrażanie reformy w szkolnictwie państwowym i prywatnym będzie przebiegało stopniowo w trzech fazach.

W roku szkolnym 2023-2024 granica wieku przyjęcia do obowiązkowej edukacji przedszkolnej zostanie przedłużona o dwa miesiące, natomiast w roku szkolnym 2024-2025 zostanie przedłużona o dwa dodatkowe miesiące (łącznie cztery miesiące).

W roku szkolnym 2025-2026 projekt będzie realizowany w całości poprzez wydłużenie wieku przyjęcia do obowiązkowej edukacji przedszkolnej o osiem miesięcy.

Ustawodawstwo stanowi, że każdy, kto sprawuje opiekę nad uczniem i nie zapisuje się do placówki przedszkolnej, popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do trzech miesięcy lub grzywną do 1000 euro lub obiema tymi karami.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading