Zlikwidują szkoły sportowe

Okazuje się, że na Cyprze działa ponad 600 szkół sportowych – wszystkie nielegalnie.

Rząd zobowiązał się do uporządkowania nielegalnej działalności około 600 prywatnych „szkół sportowych” i zastąpienia ich trzema szkołami regulowanymi dla każdej dyscypliny sportowej.

Posunięcie to ogłoszono po spotkaniu ministra spraw wewnętrznych Constantinosa Ioannou i minister edukacji Athiny Michailidou. Obecny był także członek Cypryjskiej Organizacji Sportowej (Koa) wraz z innymi urzędnikami wyższego szczebla.

Na spotkaniu omówiono praktyczne rozwiązania mające na celu wdrożenie wcześniejszej decyzji, których głównym celem było zapewnienie dzieciom szkolenia w bezpiecznym środowisku przez wykwalifikowanych trenerów.

Decyzja zakłada rozwiązanie około 600 nielegalnych szkół i stowarzyszeń sportowych i utworzenie w ich miejsce nowych, po trzy z każdego sportu, podało w oświadczeniu MSW. Nie będzie to miało wpływu na legalnie istniejące stowarzyszenia sportowe.

Ministerstwo dodało, że dzięki połączeniu istniejących szkół i nowych stowarzyszeń sportowcy będą mogli trenować i przygotowywać się do udziału w mistrzostwach i zawodach.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading