Zielone światło dla zwierząt – powstaje specjalna jednostka policji

Policja dla zwierząt. Było o tym swego czasu głośno ale w ubiegły czwartek w końcu osiągnięto porozumienie.

Posłowie dali zielone światło dla powołania specjalnej jednostki policji zajmującej się przypadkami okrucieństwa wobec zwierząt, co, jak powiedzieli, stanowi krok naprzód w zakresie dobrostanu zwierząt na Cyprze. Poprawka do ustawy o policji została przyjęta 32  głosami za i 2.wstrzymującymi się.

Minister Sprawiedliwości, Emily Yiolitis, powiedziała, że ​​ministerstwo szuka możliwości zwiększenia kar za znęcanie się nad zwierzętami.


Zatwierdzenie nowej jednostki nastąpiło po latach lobbingu grup zajmujących się dobrostanem zwierząt, które od dawna argumentowały, że tylko skuteczna policja może zająć się przypadkami zaniedbania zwierząt, porzucania ich i okrucieństwa.


W ramach nowelizacji zostanie utworzona i przeszkolona specjalna jednostka policji do egzekwowania prawa o ochronie zwierząt. Wcześniej na posiedzeniu plenarnym w niewielkim stopniu zatwierdzono poprawkę Zielonych, poszerzającą zakres spraw, które można zbadać.

Poprawka Zielonych, przyjęta 16 głosami za, przy 15 głosach przeciw i dwóch wstrzymujących się, upoważni jednostkę policji ds. Zwierząt do zbadania wszelkich naruszeń prawa dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt oraz prawa dotyczącego psów, a nie tylko bardzo poważnych naruszeń.

Przemawiając na posiedzeniu plenarnym, poseł Disy Demetris Demetriou powiedział, że utworzenie jednostek policji ds. Zwierząt jest ważnym krokiem naprzód, który nie rozwiązując wszystkich problemów związanych z prawami zwierząt, pomoże zwiększyć świadomość i szacunek.

Posłanka AKEL, Evanthia Savva,powiedziała  że ​​prawo nie spełniło oczekiwań, ponieważ jednostka policji będzie liczyć tylko 10 funkcjonariuszy. Jednak jej partia głosowała za wysłaniem właściwego przesłania i pójściem w tej sprawie o krok do przodu.

Poseł EDEK, Efstathios Efstathiou, powiedział że jego partia wstrzymała się od głosu, ponieważ uważa, że ​​prawo byłoby szkodliwe, ponieważ spowodowałoby skierowanie spraw do specjalnej jednostki w celu przeprowadzenia śledztwa, podczas gdy obecnie znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, które musi zostać zbadane przez funkcjonariusza policji otrzymującego skargę. Nie jest to według niego efektywne rozwiązanie.

Poseł Zielonych, Yiorgos Perdikis, powiedział że policja zwierząt od dawna jest postulatem grup zajmujących się dobrostanem zwierząt. „Mieliśmy nadzieję, że utworzony zostanie organ z udziałem grup zajmujących się dobrostanem zwierząt, co doprowadzi do koordynacji we wdrażaniu ustawy o ochronie zwierząt, ale zamiast tego rząd zdecydował się przedstawić Izbie nieodpowiednie przepisy dotyczące powołania jednostki policji.”

Animal Party z zadowoleniem przyjęła poprawkę jako ważny pierwszy krok i stwierdziła, że ​​18 marca zostanie zapisany jako historyczny dzień w zakresie praw zwierząt, a Cypr wyprzedzi inne kraje europejskie, które nie mają jeszcze policji ds. Zwierząt.


Taka jednostka od początku była priorytetem partii, dlatego też została przyjęta z zadowoleniem. Członlowie mają nadzieję, że przedstawione przez nią propozycje zostaną włączone do prawa, aby uczynić ją jeszcze bardziej skuteczną.


Jej propozycje obejmują umieszczenie praw zwierząt w programie nauczania akademii policyjnej i stworzenie infrastruktury, np. terenów, na których mogą być przetrzymywane zwierzęta odebrane właścicielom z powodu naruszenia prawa. Inne propozycje obejmują określenie warunków współpracy z innymi organami, np. wydziałem weterynarii i władzami lokalnymi, oraz zapisy w budżecie państwa.

„Wiele osiągnęliśmy, ale wciąż mamy przed sobą dużo pracy…”

Ze swojej strony Zieloni powiedzieli, że czwartkowa decyzja była tylko pierwszym krokiem i nadal wiele pozostaje do zrobienia, aby stworzyć prawdziwą policję zwierząt.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało w komunikacie, że jednostka przejdzie specjalne szkolenie, aby zająć się poważnymi problemami dobrostanu zwierząt i będzie współpracować z powiatowymi komisjami ds. dobrostanu zwierząt i policją społeczną. Specjalna jednostka ma na celu być skuteczna, zaspokajając społeczne zapotrzebowanie na ochronę zwierząt i karanie tych, którzy znęcają się nad nimi.

Ministerstwo wraz z policją i służbami weterynaryjnymi, rozważa obecnie zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami.

Ponadto Ministerstwo poinformował, że podpisanie i ratyfikacja protokołu dotyczącego rozpatrywania skarg dotyczących dobrostanu zwierząt jest na ostatnim etapie. Protokół, który zostanie podpisany przez wszystkie właściwe departamenty – ministerstwo rolnictwa, służby weterynaryjne i policję – usprawni procedury postępowania z zaniedbaniami i nadużyciami oraz posłuży jako przydatne narzędzie we wzmacnianiu ochrony zwierząt.


Autorem zdjęć jest Piotr Labno


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading