Zeznania podatkowe 2022

Zbliża się termin składania zeznań podatkowych za 2022 roku

Departament Podatkowy przypomina, że ​​ostatecznym terminem na terminowe złożenie zeznania o dochodach osobistych za 2022 rok i wpłatę należnego podatku jest 2 października 2023 roku.

Zgodnie ze stosownym komunikatem obowiązek złożenia rachunku zysków i strat za rok 2022 dotyczy pracowników, emerytów i rencistów oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek, których łączny dochód brutto za rok 2022 przekracza kwotę 19 500 euro.

Deklarację składa się za pośrednictwem  systemu TaxisNet .

Na stronie internetowej Departamentu Podatków  (www.mof.gov.cy/tax) , pod ikoną  „TAXISnet – Deklaracja Dochodów Indywidualnych 2022” , zamieszczone zostały przydatne materiały informacyjne dotyczące wypełnienia i złożenia.

Przypominamy, że niezłożenie zeznania podatkowego w terminie jest zagrożone karą grzywny.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading