fbpx

Zdanie Cypryjczyków o wojnie na Ukrainie

Sondaż pokazuje, że Cypr jest jedynym krajem UE, w którym bezwzględna większość nie zgadza się lub raczej nie zgadza się, że władze rosyjskie są przede wszystkim odpowiedzialne za wojnę na Ukrainie.

Błyskawiczne badanie Eurobarometru, zlecone przez Komisję Europejską, wykazało również, że Cypryjczycy byli najbardziej niezadowoleni z badanych narodów w odpowiedzi na pomoc NATO i USA. Cypr okazał się również jedynym państwem członkowskim, w którym mniej niż połowa ankietowanych popierała sankcje wobec bogatych Rosjan.


Pytania oraz odpowiedzi mieszkańców poszczególnych krajów można znaleźć w pełnym raporcie dostępnym na stronach Komisji Europejskiej (tutaj).

Zgodnie z opublikowanym raportem 51% Cypryjczyków albo całkowicie się nie zgadza (23%), albo raczej nie zgadza się (28 procent), że władze rosyjskie są odpowiedzialne przede wszystkim za obecną sytuację na Ukrainie. W przypadku Polaków te liczby wyglądają zgoła inaczej i wynoszą 69% i 21%.

Cypryjczycy również należą do najmniej ufających różnym źródłom informacji na temat wojny na Ukrainie, przy czym odsetek zaufania władzom europejskim w tej sprawie waha się od 39% w Grecji, 41% w Bułgarii i 42%. na Cyprze do 85% w Finlandii i Portugalii.

Badania zostały przeprowadzone przez Ipsos European Public Affairs na reprezentatywnej próbie obywateli UE w wieku od 15 lat w każdym z 27 państw członkowskich UE w okresie od 13 kwietnia do 20 kwietnia 2022 r.

Statystyki są bardzo ciekawe i wyjaśniają jednoznacznie dlaczego na Cyprze dochodzi do prorosyjskich demonstracji.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!