Zawieszenie rozmów o zjednoczeniu Cypru

Zawieszenie rozmów o zjednoczeniu Cypru


Długo poszukiwane rozwiązanie bizonalne, dwukomorowe, federalne na wyspie pozostało nieuchwytne i może nie być już osiągalne. Cztery próby nie doprowadziły do porozumienia między dwoma przywódcami cypryjskimi w sprawie ponownego rozpoczęcia rozmów i spekuluje się, że negocjacje prawdopodobnie pozostaną zawieszone na czas nieokreślony.

Próby Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz znalezienia wspólnej płaszczyzny między dwiema cypryjskimi społecznościami w celu wznowienia negocjacji nie powiodły się. Rozmowy padły ofiarą realiów pięćdziesięcioletniej separacji i niezdolności obu stron do poczynienia niezbędnych ustępstw, aby osiągnąć ostateczne porozumienie – mówi Vincent L. Morelli, kierownik ds. Badań w swoim raporcie Congressional Research Service.

Oprócz długotrwałej różnicy zdań co do gwarancji bezpieczeństwa, dużym punktem wyjścia było naleganie tureckiego cypryjskiego przywódcy Mustafy Akinci, aby tureccy Cypryjczycy mieli równość polityczną, domagając się, aby we wszystkich kwestiach podejmowanych na jakimkolwiek nowym szczeblu federalnym głosowanie na Turków cypryjskich było niezbędne.

Prezydent Nicos Anastasiades wyraził gotowość do przedyskutowania propozycji Akinci w niektórych kwestiach, ale odrzucił żądanie twierdząc, że dałoby to Turkom cypryjskim absolutne weto we wszystkich kwestiach politycznych, co może skutkować zatorami.W tym samym czasie Anastasiades wskrzesił starą propozycję, by nowy rząd był skrzyżowaniem systemu prezydenckiego, w którym prezydentem byłby Grek cypryjski, oraz systemu parlamentarnego, w którym premier obróciłby się między obiema społecznościami.

Akinci odrzucił tę propozycję, twierdząc, że wzmocnił on jego pogląd, że Grecy cypryjscy zawsze będą postrzegać Turków cypryjskich jako mniejszość, a nie partnera równego.

Skomentuj