fbpx

Wszystko o zawieszeniu pracy

 1. Co to jest plan zawieszenia pracy?
  • W przypadku przedsiębiorstw, których zawieszenie działalności zostało ustalone na mocy dekretu ministerialnego, a dla przedsiębiorstw, które nadal działają i odnotowują spadek obrotów o ponad 25%, wprowadzono plan zawieszenia pracy, aby uniknąć zwolnień, a jednocześnie czas na zapewnienie, że poszkodowani pracownicy otrzymują zasiłek dla bezrobotnych tak długo, jak długo przedsiębiorstwo zawiesza działalność.
   Aby zastosować plan zawieszenia działalności, przedsiębiorstwo musi złożyć wniosek do Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych, podając warunki uczestnictwa w Planie. Przedsiębiorstwa, które dokonają zwolnień, nie będą mogły uczestniczyć w planie.
 2. Czy nowo zatrudnieni pracownicy, którzy nie kwalifikują się do wymogów ubezpieczenia, otrzymają zasiłek dla bezrobotnych w ramach planu zawieszenia?
  • Nie, te przypadki nie kwalifikują się do zasiłku dla bezrobotnych. Osoby poszkodowane mogą złożyć wniosek, który zostanie rozpatrzony indywidualnie dla każdego przypadku, w zależności od szczególnych cech każdego przypadku.
 3. Jak można wykazać zmniejszenie obrotów o 25%?
  • Ujednolicona certyfikacja zostanie przedłożona przez certyfikowanych audytorów spółki, którzy po przestudiowaniu danych za odpowiedni okres poprzedniego roku i na podstawie wszystkich dostępnych danych dotyczących odpowiedniego statusu oraz rodzaju i działalności będą poświadczać szacowany i / lub istniejący obrót spadek w okresie od marca do kwietnia 2020 r.
   W przypadku przedsiębiorstw, które nie były aktywne w analogicznym okresie poprzedniego roku, porównanie zostanie przeprowadzone na podstawie bezpośrednio poprzednich miesięcy.
 4. Pracuję w firmie objętej obowiązkowym zawieszeniem (przedszkole, prywatny korepetytor). Czy mogę wziąć udział w planie zawieszenia?
  • Plan zawieszenia pracy jest dostępny zarówno dla firm podlegających obowiązkowemu zawieszeniu, jak określono w rozporządzeniach Ministra Zdrowia opublikowanych na stronie www.pio.gov.cy/coronavirus , a także dla firm, które zostaną poddane znacznemu zmniejszeniu obrotu (ponad 25%), które nie są objęte działalnością gospodarczą wymienioną w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Zdrowia.
 5. Czy w przypadku przedsiębiorstw uczestniczących w planach zawieszenia pracy i zatrudniających obywateli państw trzecich lub pracowników sezonowych pracownicy ci mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
  • Obywatele państw trzecich i pracownicy sezonowi są uprawnieni do zasiłku, pod warunkiem że posiadają odpowiednie zezwolenia na pobyt i pracę w Republice Cypryjskiej oraz spełniają wymogi ubezpieczenia.
 6. Czy jakiekolwiek koszty wynajmu zostaną pokryte dla firm objętych obowiązkowym zawieszeniem? 
  • Plan zawieszenia obejmuje wynagrodzenia pracowników, a nie wydatki operacyjne. Dlatego nie obejmuje czynszów.
 7. Jak długo pracownicy będą otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych z tytułu zawieszenia działalności?
  • zasiłki dla bezrobotnych pracowników zawieszonych firm są przyznane do końca kwietnia 2020 roku
 8. Jakie rodzaje działalności podlegają obowiązkowemu zawieszeniu pracy?
  • Obowiązkowe zawieszenie działalności gospodarczej jest opisane w dekrecie wydanym przez Ministra Zdrowia, dostępnym na stronie www.pio.gov.cy/coronavirus


Bardzo prosimy traktować powyższy tekst jedynie informacyjnie – wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy znajdują się na stronach Ministerstwa Pracy Republiki Cypryjskiej.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!