Zatwierdzono plan dopłat do żłobków

Rada Ministrów zatwierdziła plan dopłat dla dzieci do 4 roku życia przebywających w przedszkolach.

Plan jest programem stworzonym przez nieżyjącą już Minister Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Zetę Emilianidou i ma na celu wzmocnienie rodzin, pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz wyrównywanie szans dzieci do 4 roku życia. 

Plan przewiduje dopłaty do czesnego i żywienia dzieci do 4 roku życia poprzez bezpośrednie dopłaty do żłobków, które przystąpią do planu, jako część miesięcznego kosztu edukacji dzieci. 

Beneficjentami programu są rodziny zatwierdzone do zasiłku na dziecko zgodnie z ustawami o zasiłku na dziecko na rok, w którym rozpoczyna się rok szkolny, z dziećmi, z których co najmniej jedno ma na początku roku szkolnego do 4 lat. W planie obowiązują dodatkowe kryteria dochodowe.

Na realizację Planu przeznaczana będzie kwota 16 mln euro rocznie, która jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu TALEA (2022-2025) oraz środków krajowych. 

Miesięczna kwota zasiłku wynosi 80% kwoty stypendiów, przy czym maksymalna kwota wynosi od 100 do 350 euro miesięcznie na każde dziecko, w oparciu o dochód rodziny, wiek dziecka, skład rodziny i godziny nauki. 

Z planu będzie mogło skorzystać nawet 16000 dzieci do 4 roku życia. 

Wszystkie szczegóły Planu zostaną ogłoszone na konferencji prasowej, która odbędzie się w najbliższych dniach.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!