Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest z tytułu śmierci:

  • każdej osoby otrzymującej emeryturę, rentę inwalidzką, rentę wdowią, świadczenie z tytułu śmierci lub zasiłek z tytułu zaginięcia osoby;
  • każdej sieroty otrzymującej rentę sierocą;
  • każdej osoby, której śmierć spowodowana była wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
  • każdej osoby spełniającej określone warunki składkowe w momencie śmierci – warunki składkowe są identyczne jak warunki obowiązujące dla zasiłku z tytułu zawarcia związku małżeńskiego;
  • każdej osoby, która pozostaje na utrzymaniu osoby ubezpieczonej spełniającej warunki składkowe lub emeryta/rencisty.

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem jednorazowym w wysokości 8% rocznych punktów ubezpieczenia podstawowego (8 886 EUR * 8% = 710,88 EUR). W przypadku zgonu osoby pozostającej na utrzymaniu rencisty świadczenie jednorazowe równe jest połowie tej kwoty (355,44 EUR).

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy należy w ciągu roku złożyć odpowiednie dokumenty.Opracowano na podstawie danych Komisji Europejskiej

Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading