Zasiłek dla bezrobotnych po powrocie z Cypru do Polski

Czasami zdarzają się takie sytuacje, że musimy opuścić Cypr i wrócić do Polski.

Jeżeli straciłeś pracę na Cyprze, możesz starać się o zasiłek dla osób bezrobotnych na warunkach i w wysokości tu obowiązującej. Jeśli zostanie Ci przyznany, po czterech tygodniach możesz go transferować do Polski. Oznacza to, że otrzymując świadczenia uzyskane za granicą, możesz przebywać w Polsce i tu szukać nowej pracy.

W pierwszej kolejności po utracie zatrudnienia powinieneś udać się do cypryjskiego urzędu pracy. Tam należy złożyć wniosek o zasiłek dla osób bezrobotnych. Jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie i otrzymasz świadczenia, w tej samej instytucji możesz złożyć wniosek o transfer zasiłku do Polski. Pamiętaj, że od tego momentu powinieneś być do dyspozycji zagranicznego urzędu minimum cztery tygodnie. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, nic nie powinno stać na przeszkodzie, aby transferować świadczenia do Polski.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie w urzędzie pracy dokumentu U2, który jest poświadczeniem dla polskiego urzędu pracy, że dostałeś za granicą zgodę na transfer zasiłku. Jeżeli wrócisz do Polski bez tego dokumentu, możesz stracić świadczenia otrzymane w kraju ostatniego zatrudnienia. Oczywiście właściwy wojewódzki urząd pracy, który otrzymuje dokumenty osób starających się o transfer zasiłku, może wystąpić do Cypru o wydanie dokumentu U2 w Twoim imieniu (tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy dochowałeś obowiązku zgłoszenia za granicą transferu zasiłku i otrzymałeś zgodę), ale w większości przypadków nie udaje się otrzymać tego dokumentu, a jedynie informację, że transfer zasiłku nie jest możliwy, a jeśli już decyzja jest pozytywna mija bardzo dużo czasu. W takiej sytuacji przepadają wszystkie świadczenia nabyte w kraju ostatniego zatrudnienia. Bardzo często też osoba, która składa wniosek o transfer zasiłku do Polski, zostaje poinformowana w instytucji zagranicznej, że U2 zostanie wysłane pocztą lub otrzymuje jakiś dokument „zastępczy”. Pamiętaj, że dokument U2 nie ma żadnych zamienników.

Przyjmijmy, że jako osoba zainteresowana transferem zasiłku zgłosiłeś taką chęć na Cyprze i otrzymałeś dokument U2, potwierdzający prawo do transferu. Wówczas po powrocie do Polski rejestrujesz się jako osoba poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania. Zgłaszasz urzędnikowi transfer zasiłku, jednocześnie przedkładając dokument U2. Na rejestrację w powiatowym urzędzie pracy masz tylko 7 dni (ostateczna data jest napisana na U2).Przypominamy, że rejestracji nie można dokonać w wojewódzkim urzędzie pracy, jak często informują polskich obywateli urzędnicy zagranicznych instytucji. Instytucjami właściwymi do rejestrowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Polsce są PUP-y. W kolejnym kroku PUP przesyła Twoje dokumenty do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. Ten po otrzymaniu informacji o dochowaniu przez Ciebie wszystkich formalności niezwłocznie informuje zagraniczną instytucję o tym, że jesteś osobą poszukującą pracy w Polsce.

Mając taką wiedzę, Cypr przelewa pierwsze pieniądze na Twoje konto. Warto pamiętać, że zasiłek jest przelewany na zagraniczny rachunek bankowy w zagranicznej walucie. Nie ma możliwości, żeby zagraniczna instytucja przelewała zasiłek na polskie konto, dlatego przed wyjazdem do Polski upewnij się, że na wniosku o transfer podałeś właściwy rachunek bankowy.

Zasiłek będzie transferowany do Polski na okres minimum trzech miesięcy z opcją przedłużenia do sześciu miesięcy. Aby po trzech miesiącach uzyskać prawo do przedłużenia okresu transferu, skontaktuj się z urzędem pracy na Cyprze i złóż w niej odpowiedni wniosek, który uzasadnij np. trudną sytuacją materialną. Jeżeli instytucja zagraniczna przychyli się do prośby, uzyskasz prawo do dalszego transferu świadczeń. Oczywiście po okresie transferu zawsze możesz wrócić na Cypr i dalej pobierać go na miejscu. Warunkiem jest posiadanie prawa do zasiłku oraz zgłoszenie się w odpowiednim terminie w urzędzie.

Warto zaznaczyć, że możesz przerwać transfer zasiłku do Polski w każdej chwili i wrócić za granicę, gdzie będziesz kontynuował pobieranie świadczenia.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!