fbpx

Zasady gry w cypryjskie TAVLI (tryktrak).

Gra rozgrywana jest na planszy składającej się z 24 podłużnych pól określanych jako linie i przedstawianych w postaci podłużnych trójkątów. Każdy z dwóch graczy biorących udział w grze dysponuje 15 pionami – jeden kolor białego, drugi czerwonego. Początkowe ustawienie pionów na planszy przedstawia poniższy obrazek.

O pierwszym ruchu decyduje rzut kostkami: każdy z graczy rzuca jedną kostką – rozpoczyna ta osoba, która wyrzuci więcej oczek. Osoba ta rzuca następnie drugą kostką i oczka z obydwu stosowane są do pierwszego ruchu albo rzuca obiema kostkami na raz tak jak w następnych ruchach.

W każdej rozgrywce gracze na przemian rzucają obydwiema kostkami i poruszają pionami, w określonym kierunku, zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek. Pion przesuwany jest o liczbę oczek jednej kostki. W jednej kolejce można poruszyć się dwoma pionami lub jednym (najpierw o liczbę oczek z jednej, a potem z drugiej kostki). Pionek można postawić tylko na polu nie zablokowanym (bloki są różne w zależności od rodzaju gry, dlatego opisane są osobno). Jeśli bloki przeciwnika uniemożliwiają zrobienie jednego lub obydwu ruchów w danej kolejce, kolejka przechodzi na przeciwnika. Gracz, który wyrzuci dublet (takie same liczby oczek na obu kostkach), wykonuje cztery ruchy zgodne ze wskazaniem jednej kostki. Gra polega na przemieszczeniu wszystkich swoich pionów z określonego miejsca planszy (pozycja wyjściowa) do tzw. bazy, a następnie ściągnięciu wszystkich pionów z planszy.

Ściąganie z planszy można rozpocząć dopiero po przemieszczeniu wszystkich pionów do bazy. Ściąganie odbywa się zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek tzn. można ściągnąć te pionki, które są oddalone od bocznej krawędzi bazy o liczbę pól równą liczbie wyrzuconych oczek. Jeśli na polu, z którego można by coś ściągnąć nie stoi żaden pion, to trzeba, w miarę możliwości, przesunąć inny pion w kierunku krawędzi. Jeśli liczba wyrzuconych oczek jest większa od pozycji najdalszego (od krawędzi) pionu, należy ściągnąć pion najdalej położony.
Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!