Zapłacą za leczenie uczestników wypadków?

Okazuje się, że firmy ubezpieczeniowe nie współfinansują leczenia ofiar wypadków za które wypłacają odszkodowania

Dyrektor HIO Andreas Papaconstantinou powiedział parlamentarzystom, że od roku jego organizacja boryka się z „luką” w przepisach regulujących Gesy. HIO to agencja, której zadaniem jest prowadzenie Gesy.

Okazuje się, że w razie wypadku samochodowego, w którym osoba doznaje obrażeń i wymaga leczenia szpitalnego, koszty ostatecznie pokrywa Gesy, a nie ubezpieczyciel kierowcy odpowiedzialnego za wypadek. Dzieje się tak, gdy osoba poszkodowana jest zarejestrowana w Gesy. Co więcej, jeśli dana osoba wymaga hospitalizacji, jej prywatne towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty tylko wtedy, gdy szpital, w którym świadczona jest opieka, nie jest zarejestrowany w Gesy.

W tej kwestii parlamentarzyści usłyszeli, że w Nikozji tylko jeden szpital znajduje się poza systemem Gesy. W Limassol ich nie ma – wszystkie szpitale są częścią Gesy.

Od tego momentu, w zależności od prywatnej polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel może pokryć albo współpłacić za wizytę lekarską (jeśli lekarz pracuje w Gesy), albo za leczenie szpitalne za granicą. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z prawem regulującym krajowy system opieki zdrowotnej lekarz i/lub szpital zarejestrowany w Gesy nie może otrzymywać płatności za usługi od nikogo innego niż HIO.

Papaconstantinou powiedział, że HIO zajmowało się tą sprawą przez ostatni rok, a organizacja starała się o porozumienie z Cypryjskim Stowarzyszeniem Ubezpieczeń (IAC).

Sprawa staje się szczególnie skomplikowana, jeśli chodzi o kierowców zawodowych, którzy ulegli wypadkom komunikacyjnym lub wypadkom przy pracy, gdyż po takim wypadku poszkodowany najczęściej trafia do szpitali państwowych lub prywatnych objętych Gesy .

Dyrektor HIO oświadczył, że zasięgnął opinii prawnej i otrzymał opinię, że HIO może dochodzić od firm ubezpieczeniowych zwrotu kosztów leczenia szpitalnego. Powiedział, że zwrócili się do IAC i poprosili o porozumienie między nimi, na mocy którego IAC zapłaci jednorazową kwotę w ramach offsetu.

Tego rodzaju ogólne rozwiązanie wyeliminowałoby potrzebę biurokracji – takiej jak targowanie się między HIO a IAC w sprawie tego, kto i co płaci w indywidualnych przypadkach.

Ze swojej strony Andreas Athanasiades z IAC powiedział, że firmy ubezpieczeniowe są skłonne zapłacić HIO odszkodowanie. Podkreślił, że w każdym razie przed wprowadzeniem Gesy wypłacali szpitalom publicznym odszkodowania za każdą hospitalizację ich klienta.

Twierdził, że do tej pory nie zapłacili HIO nic, a dzieje się tak dlatego, że ten ostatni nie zwrócił się o żadne pieniądze.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading