SeoHost.pl

Zapłacą wyższe kary!

Sejm uchwalił ustawę podnoszącą maksymalną kary sądowe nakładane na pracodawców za niewypłacanie wynagrodzeń pracownikom.

Maksymalna grzywna za niepłacenie wynagrodzenia wynosi obecnie 5000€ Przed zmianą maksymalna grzywna wynosiła 100 funtów cypryjskich, czyli około 170 euro.

Kolejna poprawka dotyczy przeliczenia funtów cypryjskich na euro, grzywny nałożonej na pracodawcę za nieprowadzenie listy płac pracowników, których dotyczy dekret o dochodach minimalnych.

Z kolei w ramach kolejnej zmiany maksymalna kara dla pracodawcy za utrudnianie pracy inspektora pracy zostaje podniesiona do 5000€ z dotychczasowych 25 funtów cypryjskich (około 43€).

Nowa grzywna za podanie nieprawdziwych danych inspektorowi pracy została podniesiona do 5000€ z dotychczasowych 150 funtów cypryjskich (około 256€).

W końcu może pracodawcy zaczną wypłacać wynagrodzenia w terminie i w odpowiedniej wysokości.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!