Zakaz używania reklamówek

Cypryjski parlament przyjął przepisy zakazujące używania toreb foliowych

Parlament uchwalił przepisy zakazujące całkowitego używania plastikowych toreb na zakupy. Za przyjęciem przepisów głosowało 37 posłów przy dwóch głosach przeciwko.


Przepisy wejdą w życie po 360 dniach od momentu opublikowania w dzienniku ustaw.


Nowe przepisy zabraniają sprzedaży reklamówek w punktach sprzedaży, a także zabraniają produkcji, dystrybucji, dostarczania i używania reklamówek.

W ustawie zobowiązano handlowców do podejmowania działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie konieczności ograniczenia używania toreb foliowych.

Wykorzystanie plastikowych toreb na zakupy spadło o około 80% po w prowadzeniu w 2017 roku przepisów nakładających w punktach sprzedaży dodatkową opłatę w wysokości 0,06€ za reklamówkę.

Mamy zatem dwa wyjścia: albo zrobić w ciągu roku odpowiednie zapasy toreb albo zmienić własne nawyki. My jesteśmy za tym drugim rozwiązanie,


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading