Czy zabawki dla naszych pociech są bezpieczne?

Aż 1/4 zbadanych w roku 2016 zabawek dla dzieci nie spełnia norm bezpieczeństwa. Tak ogromny odsetek zaniepokoił jednostki odpowiedzialne dlatego kontrole jakości tych produktów są teraz przeprowadzane częściej i bardziej drobiazgowo.

Poza małą odpornością na zniszczenia, a co za tym idzie, ryzyko połknięcia małych fragmentów czy samookaleczenia, niepokoi skład z którego wykonane są produkty dla dzieci. Niektóre bardzo łatwopalne, niektóre zawierają metale ciężkie, a te najpiękniejsze, rozciągliwe, kolorowe i przezroczyste, zawierają czasem estry ftalowe. Te stanowią ryzyko zachorowań  na astmę i choroby układu nerwowego.

Spośród 49 próbek aż 26 % nie spełniało minimalnych zasad bezpieczeństwa.

A czy wiecie jak oznaczona jest bezpieczna zabawka?

CE – ten znak musi obowiązkowo występować na zabawkach. stanowi deklarację producenta zabawki, że dany produkt spełnia zasadnicze wymagania i został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami dotyczącymi danego wyrobu. Oznaczenie powinno być widoczne ( znak nie może mieć mniej niż 5 mm wysokości), powinien być czytelny i trwały.

EN71 – to norma europejska, która określa wymogi bezpieczeństwa stawiane zabawkom. Aby produkt mógłby być sprzedany na terenie UE musi być zgodny z tą normą.

Safe Toys – certyfikat bezpieczeństwa Safe Toys jest przyznawany przez niezależny Instytut ds. Testów i Certyfikatów. Potwierdza, że zabawka jest bezpieczna, odpowiednia dla dzieci w oznaczonym wieku oraz, że spełnia najwyższe wymagania jakościowe pod względem wykorzystywanych materiałów.

TÜV – certyfikat nadany przez niezależne laboratoria i organizacje. Potwierdza, że substancje zastosowane do produkcji zabawek są bezpieczne dla dzieci.

Certyfikat Instytutu Matki i Dziecka oraz Certyfikat Państwowego Zakładu Higieny – oznaczają, że zabawki przeszły testy prowadzone przez określonych specjalistów i spełniają normy bezpieczeństwa obowiązujące w prawie.

WE – certyfikat badania typu WE jest potwierdzeniem, ze zabawka spełnia wymogi prawa UE. Ten certyfikat może wystawić instytucja notyfikowana, czyli taka,  która jest niezależna od producentów i konsumentów oraz działa obiektywnie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Fair Trade – oznacza, że zabawka została wyprodukowana z poszanowaniem pracy osób ją wykonujących, którzy dostali za swoją pracę uczciwą zapłatę. Fair Trade wspiera rzemieślników i rolników, zapobiega wyzyskowi i piętnuje nieuczciwy handel.

GOTS – Global Organic Textile Standard – oznacza, że zabawka została wyprodukowana z organicznej bawełny, w uprawie której nie stosowano pestycydów ani innych środków chemicznych. Bawełna może mieć naturalny kolor lub być barwiona przy użyciu bezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska barwników.

PEFC – ten znak jest potwierdzeniem, że zabawka jest bezpieczna i była produkowana zgodnie z normami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi.

FSC – znak jest umieszczany na produktach drewnianych. Daje gwarancję, że drewno wykorzystywane do produkcji  pochodzi z lasów  gospodarowanych zgodnie z zasadami mającymi na celu ochronę środowiska naturalnego.


banerygeneryczneturcja Image Banner 750 x 200


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading