Za dużo antybiotyków

Ministerstwo zdrowia zaostrza kontrole przepisywania antybiotyków za pośrednictwem systemu opieki zdrowotnej Gesy

jak informuje Ministerstwo Zdrowia, według danych Europejskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (ECDC) Cypr jest jednym z krajów europejskich o najwyższym zużyciu antybiotyków, a co za tym idzie jednym z krajów o najwyższych wskaźnikach oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Dostrzegając powagę problemu, ministerstwo zdrowia planuje szereg działań mających na celu racjonalne stosowanie antybiotyków i leczenie oporności drobnoustrojów – napisano w komunikacie

Działania te obejmują opracowanie programu nadzoru nad receptami na antybiotyki w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych.

W ramach tego programu od 2 maja wprowadzono ankietę, którą muszą wypełnić lekarze prowadzący przy przepisywaniu antybiotyków na Gesy. Ankieta zawiera również pytanie dotyczące wskazania klinicznego do przepisania antybiotyku.

Ostatecznym celem ministerstwa zdrowia jest promowanie przepisywania antybiotyków tylko wtedy, gdy jest to wskazane (tj. w przypadku infekcji bakteryjnych, a nie wirusowych), ale także przepisywania antybiotyków odpowiednich do konkretnej infekcji – dodał resort.

Ministerstwo stwierdziło, że racjonalne stosowanie antybiotyków i ochrona skuteczności „tych cennych leków” jest obowiązkiem wszystkich, zarówno pracowników służby zdrowia, jak i społeczeństwa.

Pamiętajmy, że antybiotyki należy przyjmować dopiero po zbadaniu nas przez lekarza i przepisaniu ich. Nie przechowujemy antybiotyków na później i nie wykorzystujemy antybiotyków pozostałych po poprzednich kuracjach. Wreszcie, nie dajemy innym antybiotyków, które nam pozostały.

Czy uda się ograniczyć sprzedaż antybiotyków dzięki papierologii?


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!