Wzrosną kary dla pracodawców za wypadki przy pracy

Rząd zatwierdził poprawki do ustawy

Dyrektor Departamentu Inspekcji Pracy Anastasios Giannaki powiedział, że nowe prawodawstwo ułatwi inspektorom pracy upewnienie się, że pracodawcy przestrzegają przepisów BHP. Jak wyjaśnił, inspektor, który odkryje naruszenie przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, będzie miał prawo nałożyć grzywnę w wysokości od 500 € do 5 000 €. Grzywny nałożone na jedną firmę nie powinny przekraczać 20 000 EUR w okresie dwóch lat.

Jeśli inspektorzy uznają, że firma nagminnie łamie przepisy BHP lub zagrożenie zdrowia pracowników jest bardzo wysokie sprawa będzie kierowana do sądu. maksymalne kary, jakie może nałożyć sąd to cztery lata pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 80 000€.

Tylko pytanie czy to coś da…

 


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!